Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam


privremena pročelnica: Andrea Vrbanek, univ.spec.oec.
tel: 047 / 628 - 120 
e-mail: andrea.vrbanek@karlovac.hr
  • poduzetništvo
  • obrtništvo
  • poslovne zone
  • poslovanje u gradskim tvrtkama i ustanovama
  • poslove koji se odnose na unapređivanje i razvoj poljoprivrede
  • praćenje realizacije investicija poduzetnika koji su od interesa za Grad Karlovac
  • poslove vezane na turizam
  • provođenje program upravljanja poljoprivrednim zemljištem

Karlovac - Grad investicija
Karlovac - Vodič za investitore  
Karlovac - Investor's Guide
Program poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2016. godinu
Program poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja za razdoblje 2016. - 2020. godinu
Pravilnik o dodjeli potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima 2016. - 2020. god.
Pravilnik o dodjeli potpora male vrijednosti poduzetnicima na ruralnom području 2016. - 2020. god.
Vodič za zakup u šest koraka za poljoprivrednike i JLS
Agrotehničke mjere i mjere za uređivanje i održavanje
Pravilnik o načinu dodjele i korištenju obradivog zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca
Program mjera poticanja razvoja turizmana području grada Karlovca za 2016. god.
Strategija razvoja turizma grada Karlovca 2012. - 2020. 
Program mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Karlovca za 2016. godinu
Pravilnik o dodjeli besapovratnih potpora male vrijednosti za subjekte malog gospodarstva u 2016. godini
Program "KARLOVAC 2011." - subvencioniranje kamata za kredite poduzetnicima