Statut Grada Karlovca

Ovlasti gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika grada Karlovca proizlaze iz Statuta grada Karlovca