Produžen rok za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada do 30. 6. 2018.

Produžen rok za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada do 30. 6. 2018.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama objavljenom u Narodnim novinama broj 65/17 ponovno se otvara rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju građevina do 30. lipnja 2018.
1. postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju pokreće se na zahtjev stranke koji se predaje nadležnom upravnom tijelu
2. zahtjev iz članka 5. stavka 1. podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2018. godine i nakon isteka tog roka ne može se više podnijeti
3. zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnesen nakon 30. lipnja 2018. god. odbacuje se  rješenjem
Za Grad Karlovac zahtjevi se podnose od ponedjeljka 17. 7.2017. god. u Upravnom odjelu za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja, Trg  bana Josipa Jelačića 1 (nasuprot starog placa), u sobi br. 24. - pisarnica. Prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN br. 115/16) na zahtjev se plaća upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn uplaćena u korist računa Grada Karlovca ili u državnim biljezima.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana