Planovi

Prvi poznati plan tvrđave i grada Karlovca

Po njemu je gradnja započela – „angefangen zu bauen“ – 13. srpnja 1579. Tvrđava oblika šesterokrake zvijezde, sa šest bastiona međusobno spojenih bedemima, okružena je zaštitnim grabama i vanjskim obrambenim sustavom. Tvrđava štiti sigurnost vojnoga grada podijeljenog pravilnim ulicama na građevinske insule. U prostoru za gradnju vojnih i građanskih objekata posebno mjesto odeđeno je za crkvu, oružanu (Zeughaus) i spremište prehrane (Provianthaus). Plan je najvjerojatnije precrtao 22. srpnja 1579, iz prije načinjenog izvornika, Zuan Baptista Bianchini, pomoćnik graditelja tvrđave Martina Gambona. 
 
( KA, Wien, Inl. C VII, nr. 7 )

Plan karlovačke tvrđave (idealno stanje), nacrtan u rujnu 1646.

Tvrđava ima 6 bastiona: Zrinski, Novi (prije Banski), Koruški, Thurnov, Kranjski i Auerspergov; Stara (Bečka) i Nova (Turska) vrata, oružarnicu, spremnicu živeža, zgardu zapovjedništva i već proširenu (novu) župnu crkvu. Plan crtao Ing. Tobias Breistaller. 
   
(KA, Wien, Inl. C VII nr. 33)


Plan tvrđave i grada koji pokazuje stanje 1752. godine

Plan tvrđave i grada koji pokazuje stanje 1752. godine Veći dio nutarnjeg grada kao i prostor između tvrđave i Kupe je izgrađen i zaštićen nasipima. Važniji objekti označeni brojevima. Plan nacrtan po izmjeri A. Bendla. 
 
(KA, Wien, Inl. C. VII. nr. 10)

Prvi katastarski plan tvrđavskog grada iz 1770. godine

Popis 252 nositelja posjedovnog ili korisničkog prava, javnih ili privatnih, građanskih kuća i palača ili vojnih objekata. Uz vlasnika je označeno njegovo zanimanje, posao ili dužnost koju obavlja. To je, dakle, i prva socijalna i gospodarska slika «karlovačke zvijezde». 
 
(KA, Wien, Inl. C VII, nr. 14)

Plan tvrđave i grada iz 1777/78. godine

U tvrđavi su označeni samo vojni objekti (br. 1-36) izgrađeni tijekom 1777. (smeđi br.) i 1778. godine (crveni br.), pri kraju polustoljetne, velike obnove. Izvan tvrđave označena su predgrađa između tvrđave i Kupe i prema Dubovcu: Vlaški trg (Walachenplatz) i Židovski grad (Judenstadt). Crtao ing. M Ciselini i glavni ing. J.A.Krey. 

 
(KA, Wien, Inl, C VII, nr. 1)

Plan tvrđave i grada iz 1783. godine

Plan tvrđave i grada iz 1783. godine, s naznačenim profilima tvrđavskih bedema i bedema koji štite predgrađe između Kupe i tvrđave. Počela izgradnja grada preko Kupe - Banije (Bannal Seite). Izgrađeni važni novi objekti: vojna bolnica, velika nova vojarna na trgu, laboratorijska kuća za artiljeriju, velika spremišta za prehranu... Snimio i crtao ing. I. Schonatt. 
 
(KA, Wien, Inl. C VII, nr. 2)
 

Veduta grada Karlovca "Kraljevska granična tvrđava Karlovac u svojem starom izgledu, još 1810. godine"

Pogled s položaja koranskog mosta (s lijeva na desno): c.sv. Margarete, Židovska varoš, c.sv. Barbare (danas PBZ) Stara vrata, (Zvonik c. Sv. Trojstva), franjev. samostan, Nova vrata, c.sv. Antuna i kapela Sv. Florijana (izvan tvrđave), Gradac, rijeke Kupa i Korana. 

 
KA, Wien. Inl. C VII, nr. 6
 

Plan tvrđave i grada Karlovca, 1863. godine

Tvrđavski je sustav zapušten. Popisani su važni vojni objekti u Zvijezdi i predgrađima. Grad se razvija uz nove ceste, Karolinu, Josephinu i Lujzianu. Tu su i predgrađa: Banija (Zagrebačka cesta), Gaza, Dubovac, Rakovac i Švarča. Uz Stara i Nova vrata u tvrđavski se grad ulazi i kroz treća, Riječka vrata. Uz Glavni (vojni) trg i Josipov trg (mjesto porušene crkve Sv. Josipa) u predgrađu je i Mitnički trg (prema Dubovcu). 

 
(KA, WIEN, Inl.c. VII, nr. 25)