Turistička zajednica grada Karlovca

adresa: Trg bana Petra Zrinskog 3
telefon: 047/615-115
url: http://www.visitkarlovac.hr/hr
e-mail: info@visitkarlovac.hr