Građanska garda

Građanska garda

POVJESNICA KARLOVAČKE GRAĐANSKE GARDE

U zapisniku Gradskog magistrata iz 1768. godine nalazi se upisan kapetan garde kao gradski senator, iako se predpostavlja da je garda osnovana 1765. ili 1766. godine, ali točan datum nije poznat. Odluku o osnivanju, ustroju i djelovanju "današnje" Karlovačke građanske garde donijelo je Gradsko vijeće Grada Karlovca, 17. lipnja 1996. te objavilo u ''Glasniku'' br. 6 od 18. lipnja 1996. godine. Garda danas sudjeluje u svim kulturnim, povijesnim i vjerskim događanjima najprije u Karlovca a onda širom Hrvatske i u inozemstvu. VIŠE...
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana