e-Usluge

Proračun 2021.

 

Prve izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu

Polugodišnji izvještaj  o izvršenju proračuna

Polugodišnji izvještaj  o izvršenju proračuna za 2021. godinu

 

Druge izmjene i dopune Proračuna za 2021

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2021. godinu