e-Usluge

Prethodna savjetovanja

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova ili otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, Grad Karlovac kao naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u EOJN RH u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dodjelu ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Nakon završenog prethodnog savjetovanja Grad Karlovac kao naručitelj obvezan je razmotriti zaprimljene primjedbe i prijedloge te o tome izraditi izvješće.

Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) postupci prethodnog savjetovanja, kao i izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u EOJN RH objavljuju se od 1. siječnja 2018. godine. EOJN RH pohranjuje objavljena izvješća najmanje šest godina od njihove objave.

Postupci prethodnog savjetovanja i izvješća dostupni su na poveznici: https://eojn.hr/prior-consultations-all