Vijesti

PREUZMI BROŠURE
Program zaštite divljači 2021. - 2031.
Protokol za postupanje prilikom redukcije divljači 
 
27. siječnja 2016.JAVNI POZIV za dodjelu potpora subjektima malog gospodarstva u 2016.Rok za dostavu prijave je 15. 11. 2016. godine ili do utroška proračunskih sredstava predviđenih za ovu namjenu.
12. siječnja 2016.JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potporu poduzetnicima na ruralnom području u 2016.god.Rok za dostavu prijave je 15. 11. 2016. godine ili do utroška proračunskih sredstava predviđenih za ovu namjenu.                        
12. siječnja 2016.JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potporu poljoprivrednim gospodarstvima 2016.Rok za dostavu prijave je 15. 11. 2016. godine ili do utroška proračunskih sredstava predviđenih za ovu namjenu.                        
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana