e-Usluge

Glasnik 8 / 2023

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA                        str.
 
 
58. PRAVILNIK o dodjeli bespovratnih potpora male vrijednosti za subjekte malog gospodarstva na području Grada Karlovca                 433.
 
 
59. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka dodjele sredstava spomeničke rente za obnovu i očuvanje objekata zaštićene spomeničke baštine u 2023. god.               439.