e-Usluge

Glasnik 7 / 2023

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA KARLOVCA                                      str.
 
55. KONAČNI REZULTATI u postupku provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Karlovca provedenih dana 16.4.2023. godine     382.
 
 
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA       
 
 
56. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva      432.
 
57. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva      432.