e-Usluge

Glasnik 5 /2023

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA          str.
 
38. ODLUKA o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće radnika u zajednicama udruga korisnicima Proračuna Grada Karlovca 304.
 
 
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA KARLOVCA AKTI ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI
 
 
39. OBVEZNE UPUTE – I o obrascima za provedbu izbora vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti      305.
 
40. OBVEZNE UPUTE – II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o lokalnim izborima i Odluci o postupku provođenja izbora za vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti    349.
 
41. OBVEZNE UPUTE – III o zaštiti osobnih podataka     351.
 
42. OBVEZNE UPUTE – IV o pečatima i potvrdama za potrebe izbora članova vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora      353.
 
43. OBVEZNE UPUTE – V o postupku imenovanja članova biračkih odbora na izborima za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti     354.
 
44. OBVEZNE UPUTE – VI o odustanku od kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti       355.
 
45. OBVEZNE UPUTE – VII o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti    356.
 
46. OBVEZNE UPUTE – VIII o načinu uređenja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom Mjestu     358.
 
47. OBVEZNE UPUTE – IX o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom ili težom bolesti     359.
 
48. OBVEZNE UPUTE – X o postupku kandidiranja za vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti      360.