e-Usluge

Glasnik 25 / 2023

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA                  str.
 
276. ODLUKA   o donošenju drugih izmjena i dopuna Plana nabave Grada Karlovca za 2023. godinu          2517.
 
 
277. CJENIK  komunalnih usluga Vlastitog pogona      2518.