e-Usluge

Glasnik 22 / 2023

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA                               str.
 
224. PRAVILNIK  o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Karlovca             1903.
 
  
MANDATNO IMUNITETNA KOMISIJA
 
225. IZVJEŠĆE o prestanku mirovanja mandata i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Gradskog vijeća            2027.
 
226. IZVJEŠĆE o mirovanju i početku mandata člana Gradskog vijeća               2027.