e-Usluge

Glasnik 21 / 2023

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA                                str.
 
 
211. ODLUKA   donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Karlovca    1820.
 
212. ODLUKA  o porezima Grada Karlovca    1875.
 
213. ODLUKA  o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Karlovca       1876.
 
214. ODLUKA  o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu        1877.
 
215. ODLUKA  o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva GeotermiKA za energetiku d.o.o.              1878.
 
216. ODLUKA  o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Karlovca za 2024. godinu            1878.
 
217. ODLUKA  o novčanoj pomoći za ublažavanje i otklanjanje posljedica prirodne nepogode – poplave u Gradu Karlovcu u mjesecu svibnju 2023. godine            1897.
 
218. ODLUKA  o prijenosu prava vlasništva nekretnine k.č. br. 1288 k.o. Karlovac II te pokretnina i pripadajuće dokumentacije na ustanovu Kino Edison, multimedijski centar za kulturno – turističke sadržaje                                                                    1898.
 
219. ODLUKA  o prijavi i provedbi projekata cjelovite i energetske obnove na Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke
županije počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije          1899.
  
220. RJEŠENJE  o razrješenju i imenovanju članice Odbora za zaštitu i obnovu gradske Zvijezde 1900.
 
221. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članice Odbora za pitanja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina           1900.
 
 
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
 
222. ODLUKA  o trećoj izmjeni i dopuni Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće radnika u zajednicama udruga korisnicima Proračuna Grada Karlovca                 1901.
 
223. ODLUKA  o imenovanju članova Upravnog vijeća ustanove Sportski objekti Karlovac          1902.