e-Usluge

Glasnik 21 / 2022

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA                                    str.
 
 
337. ODLUKA  o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Grada Karlovca za školsku/akademsku godinu 2022./2023.  i broju stipendija za školsku/akademsku godinu 2022./2023.           2433.
 
338. ODLUKA   o trećim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2022. g.         2433.
 
339. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Cjenik satne parkirne karte 1. (prvog) sata za sve zone parkiranja         2434.