e-Usluge

Glasnik 18 / 2023

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA                                                                             str.
 
177. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Karlovca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine             1532.
 
178. PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave      1532.
 
179. ODLUKA  o ostvarivanju prava na naknadu za opremu novorođenog djeteta u 2023. godini         1536.
 
180. ODLUKA o stavljanju izvan snage Odluke o ustupanju obavljanja poslova reklamiranja i oglašavanja na javnim površinama i zemljištima u vlasništvu Grada Karlovca trgovačkom društvu MLADOST d.o.o.            1538.
 
181. ODLUKA  o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području grada Karlovca        1538. 
 
182. ODLUKA  o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Karlovca         1543.
 
183. RJEŠENJE za odobrenje postavljanja pokretne naprave – kiosk za pružanje ugostiteljske usluge brze prehrane na adresi Riječka 5B u Karlovcu       1544.