e-Usluge

Glasnik 11 / 2023

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA                     str.
 
 
116. IZMJENE I DOPUNE PLANA prijma u službu u upravna tijela Grada Karlovca za 2023. godinu     1184.
 
117. ODLUKA o privremenom pravu korištenja parkirališta i načinu naplate parkiranja       1184.
 
118. ODLUKA o dodjeli potpora male vrijednosti za mehanizaciju, strojeve i opremu u 2023. god.      1185.
 
119. ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine u 2023. god.      1187.