e-Usluge

Glasnik 08 / 2024

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA                                  str.
 
32. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Cjenik usluga javnog komunalnog linijskog prijevoza putnika na području grada Karlovca                    177.