e-Usluge

Glasnik 05 / 2024

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA         str.
 
26. PRAVILNIK o dodjeli bespovratnih potpora male vrijednosti za subjekte malog gospodarstva na području Grada Karlovca za 2024. godinu        148.
 
27. ODLUKA o osnivanju Radne skupine za pripremu i izradu dokumentacije za prijavu projekta Strai grad Dubovac – ITU financiranje         155.
 
28. RJEŠENJE o isplati sredstava     156.