e-Usluge

Glasnik 01 / 2024

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA                  str.
 
 
1. PRAVILNIK o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Karlovca    1.
 
2. ODLUKA o trećim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2023. godinu      119.