​Završen projekt ŠKOLA ZA SVE uz pomoćnike u nastavi IV

Projekt „ŠKOLA ZA SVE uz pomoćnike u nastavi IV“ završio je s provedbom 29. kolovoza 2022. godine. Projekt je započeo u kolovozu 2021. godine te je u godinu dana provedbe 75 učenika s teškoćama u razvoju ostvarilo podršku 49 pomoćnika u nastavi s ciljem povećanja socijalne uključenosti učenika s teškoćama i njihove integracije u odgojno – obrazovnim ustanovama kojima je Grad Karlovac osnivač.
NOSITELJ PROJEKTA: GRAD KARLOVAC
PARTNERI NA PROJEKTU: Osnovna škola Banija, Osnovna škola Braća Seljan Karlovac, Osnovna škola Dragojle Jarnević, Osnovna škola Dubovac, Osnova škola Grabrik, Osnovna škola Mahično, Osnovna škola Rečica, Osnovna škola Skakavac, Osnovna škola Švarča, Osnovna škola Turanj i Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac
RAZDOBLJE PROVEDBE: 27. KOLOVOZA 2021. – 29. KOLOVOZA 2022. (12 mjeseci)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.129.184,60 kn
Bespovratna sredstava: 1.809.806,91 kn
Sufinanciranje Grada Karlovaca u iznosu od 15% ukupne vrijednosti: 319.377,69 kn
Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudsksi potencijali 2014. – 2020. kroz Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.06 Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno – obrazovnim ustanovama, faza IV.
Opći cilj Poziva: Povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Specifični cilj Poziva: Pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.