Završen je projekt izgradnje prilazne prometnice Centru za gospodarenje otpadom Babina Gora

Završen je projekt izgradnje prilazne prometnice Centru za gospodarenje otpadom Babina Gora
Završen je projekt Gradnja prilazne prometnice Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije „Babina Gora“, financiran iz Programa ruralnog razvoja 2014. - 2020. godine te prijavljen na Natječaj za provedbu podmjere 7.2 „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“. Nositelj i prijavitelj projekta ukupne vrijednosti 7.922.421,87 HRK, od čega 7.238.758,93 HRK bespovratnih sredstava bio je Grad Karlovac te je on bio u 100%-postotnom iznosu sufinanciran od strane Europske unije, u dijelu bespovratnih sredstava.
Gradnjom prilazne prometnice ostvareni su slijedeći ciljevi:
1. Povezivanje naselja Brezova Glava sa važnijim administrativnim središtima te stvaranje uvjeta za postavljanje komunalne infrastrukturu (vodoopskrba i odvodnja)
2. Podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa te omogućavanje sigurnog kretanja pješaka i biciklista na navedenoj prometnici
3. Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva na slabije razvijenim područjima, poticanje zapošljavanja, korištenje energetske učinkovitosti, zaštita okoliša te promicanje učinkovitosti resursa sukladno standardima EU.
, te rezultati:
1. Izgrađeno 2 km prometnice ukupne širine 9,5 m s pješačkom stazom. Spojena prometnica naselja s cestom D6. Omogućen pristup teretnim vozilima i zimskoj službi.
2. Izgrađene pješačke staze naizmjenično uz desni, odnosno lijevi rub kolnika duž naselja. Izgrađena oborinska kanalizacija u dužini 2 km. Postavljena javna rasvjeta ukupne dužine 300 m. Postavljena horizontalna i vertikalna prometna signalizacija i 2-3 smjerokazne ploče u dužini 2 km.
3. Stvoren preduvjet odnosno infrastrukturni minimum za izgradnju i pokretanje Centra za gospodarenje otpadom. Stvoreni preduvjeti za otvaranje 40-ak novih radnih mjesta.