​Studijski posjet Sloveniji - rad s mladima

​Studijski posjet Sloveniji - rad s mladima
Grad Karlovac je, kao primjer dobre prakse rada s mladima u Hrvatskoj, sudjelovao u Studijskoj posjeti Sloveniji „Short study visit on Municipal youth work in Slovenia“, koji se održao od 15.10.-18.10.2019., a u sklopu projekta „Europe Goes Local“. Cilj ove posjete bio je predstaviti područje rada s mladima, od zakonodavnog okvira do primjera dobrih praksi jedinica lokalne samouprave te rada Centara za mlade diljem Slovenije, ali i potaknuti razmjenu iskustva, različitih modela rada s mladima kao i umrežavanje zemalja sudionica. U studijskoj posjeti je, uz predstavnicu Grada Karlovca, sudjelovala i predstavnica Udruge za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih Carpe Diem, koja je ujedno i članica nacionalne delegacije projekta Europe Goes Local. Organizator ove posjete je Zavod MOVIT.
Tijekom četiri dana domaćini su predstavili programe i rad centara za mlade u Sloveniji, zakonodavni okvir na nacionalnoj i lokalnoj razini. Sudionici iz Albanije, Estonije, Švedske i Hrvatske posjetili su Ured za mlade Republike Slovenije, gdje im je predstavljena nacionalno zadonodavstvo i struktura u području rada s mladima, rad Mladinskog sveta Slovenije (Savjeta mladih Slovenije) te rad Mladinske mreža MaMa koja je krovna organizacija svih Centara za mlade u Sloveniji. Uz to, prezentirana je i nacionalna strukovna kvalifikacija za zanimanje osoba koje rade s mladima (youth worker). Lokalnu politike za mlade predstavila je voditeljica Ureda za mlade Grada Ljubljane koju su sudionici mogli usporediti sa lokalnim politikama za mlade u svojim zajednicama.
Kao primjere dobrih praksi rada s mladima na lokalnoj razini, sudionici su posjetili Centar za mlade Legebitra u Ljubljani, Društvo za razvijanje prostovoljnog dela Novo Mesto, Centar za mlade Brežice, koji je jedan od trinaest centara za mlade u Europi s dodijeljenom oznakom kvalitete Vijeća Europe, Centar za mlade Trbovlje i Centar za mlade Velenje, a koji su prezentirali svoje programe rada i aktivnosti, infrastrukturu te suradnju sa bitnim dionicima u lokalnim zajednicama.
S ciljem razvijanja što kvalitetnije politike za mlade na području grada Karlovca, trenutačno je na Javnom savjetovanju Treći Gradski program za mlade Grada Karlovca, kojim se nastoje definirati aktivnosti spram mlade populacije u Karlovcu te poboljšati njihov položaja u lokalnoj zajednici. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću otvoreno je do 28. studenog 2019. godine.