Projekt PrioritEE

Projekt PrioritEE, punog naziva „Prioritiziranje mjera energetske učinkovitosti u javnim zgradama: Alati za podršku lokalnim i regionalnim upravama pri donošenju odluka" koristi sredstva Europske zajednice u sklopu „Interreg MED programa 2014-2020" pod Prioritetnom osi 2 „Poticanje strategije niskog udjela ugljika i energetske učinkovitosti u specifičnim MED područjima: gradovi, otoci i udaljena područja", specifični cilj 2.1 Podizanje kapaciteta upravljanja energijom u javnim zgradama na transnacionalnoj razini". Projekt je započeo s provedbom u veljači 2017. i traje do lipnja 2019. godine (ukupno 30 mjeseci).
Cilj i glavne koristi
Opći cilj projekta PrioritEE jest jačanje sposobnosti i kapaciteta lokalne i regionalne samouprave za donošenje odluka o strateškom planiranju na području gospodarenja energijom u javnim zgradama u pet mediteranskih zemalja: Italiji, Portugalu, Španjolskoj, Grčkoj i Hrvatskoj.
Dva su glavna produkta projekta. Prvi je PrioritEE set alata namijenjen lokalnoj samoupravi za upravljanje i praćenje energetske potrošnje, procjenu isplativosti predefiniranog seta mjera energetske učinkovitosti i/ili obnovljivih izvora energije te za određivanje prioritetnih investicija. Drugi produkt projekta jest izrada zajedničke strategije za razvoj planova gospodarenja energijom u javnim zgradama unutar mediteranskog područja. U tu svrhu, lokalna i regionalna javna tijela zajedno sa stručnim institucijama, radit će u čvrstoj sinergiji na tri glavna stupa projekta: jačanju kapaciteta, razvoju alata za podršku pri donošenju investicijskih odluka, komunikaciji i prijenosu znanja.Projektni partneri imaju zadatak identificirati set alata za podršku pri donošenju investicijskih odluka, pronaći primjere dobre prakse i strategije gospodarenja energijom, definirati i pripremiti 5 pilot aktivnosti u svakoj regiji uključenoj u projekt, testirati navedene alate u regijama te na kraju prikupiti i analizirati iskustva iz svake pilot aktivnosti.
Glavne koristi koje će proizaći iz projekta PrioritEE za uključene lokalne i regionalne partnere su povećanje njihovog kapaciteta za provedbu mjera energetske učinkovitosti u javnim zgradama, upravljanje i praćenje potrošnje energije te osigurana potpora pri izradi i provedbi lokalnih akcijskih planova za smanjenje potrošnje energije u javnim zgradama. Ove koristi ostvarit će se primjenom balansiranog seta troškovno isplativih mjera koje podrazumijevaju kapitalne investi­cije, ali i tzv. „soft" mjere usmjerene na promjene ponašanja korisnika i odgovornije upravljanje vlastitim energetskim sustavima kod različitih ciljanih skupina i zaposlenika.
Rezultati projekta bit će javno prezentirani i promovirani kako bi se zajedničke strategije razvijene u 5 MED zemalja mogle primijeniti i u drugim regijama.
Partneri
Nacionalno istraživačko vijeće Republike Italije - Institut za metodologiju analize okoliša - CNR-IMAA (IT) — vodeći partner
Fakultet znanosti i tehnologije - FCT-UNL (PT)
Centar za obnovljive izvore energije i uštede — CRES (GR)
Energetsko udruženje Lukanije — SEL (IT)
Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske — REGEA (HR)
Sveučilište u Zaragozi — UNIZAR (ES)
Regionalna razvojna agencija Zapadne Makedonije SA — ANKO (GR)
Zajednica općina Leziria do Tejo — CIMLT (PT) Grad Karlovac (HR)
Vijeće pokrajine Teruel — DPT (ES)
Pridruženi partneri
Regionalna agencija za energiju i okoliš regije Sjeverni Alentejo (PT)
Klaster energetske učinkovitosti Aragona (ES) Općina Potenza (IT)

Više o projektu možete pronaći na linku: https://prioritee.interreg-med.eu/