OP konkurentnost i kohezija 2014 - 2020

1. NAJAVA: Promicanje održivog korištenja prirodne baštine (6c2.1.)
Cilj je ulaganje u infrastrukturu, proizvode i usluge vezane uz odredišta prirodne baštine s ciljem zaštite i očuvanja i boljeg upravljanja prirodnom baštinom te povećanje (primarno turističke) atraktivnosti baštine. Specifični cilj je povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine. Prihvatljive aktivnosti su:
– izgradnja i uređenje nove te rekonstrukcija i sanacija postojeće edukativne i posjetiteljske infrastrukture te njeno opremanje;
– edukativni/interpretacijski programi i sadržaji te programi podizanja svijesti namijenjeni posjetiteljima i različitim ciljnim skupinama;
– promocija, marketing i brendiranje zaštićenih prirodnih područja;
– aktivnosti pripreme i provedbe projekata uključujući izradu „Planova upravljanja posjetiteljima na području utjecaja“.
Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 357.200.000,00 HRK. Indikativni intenzitet potpore je 85%.
Više informacija o navedenom natječaju pronađite http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-promicanje-odrzivog-koristenja-prirodne-bastine-6c2-1

2. NAJAVA: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru -turizam i trgovina (4b2.1) i u proizvodnim industrijama (4b1.1)
Cilj je doprinos poboljšanju energetske učinkovitosti i uvođenje (prebacivanje na) korištenja obnovljivih izvora energije u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina), odnosno u poduzećima, posebice u sektoru prerađivačke industrije (industrija željeza i čelika, obojenih metala, kemijska, industrija stakla, keramike i građevinskog materijala, ekstrakcija rude, tekstilna, industrija kože i odjeće, papirna i tisak, inženjering i industrija drugih metala, osim hrane, pića i duhanske industrije).
Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 304.000.000,00 HRK za uslužni sektor, odnosno 182.400.000,00 HRK za proizvodne industrije.
Više informacija o natječaju u privatnom uslužnom sektoru pronađite http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-povecanje-energetske-ucinkovitosti-i-koristenja-oie-u-privatnom-usluznom-sektoru-turizam-i-trgovina-4b2-1, dok više o natječaju u proizvodnim industrijama možete pročitati http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-povecanje-energetske-ucinkovitosti-i-koristenja-oie-u-proizvodnim-industrijama-4b1-1

3. NAJAVA: Inovacije u poduzetništvu (3d2.1.1)
Cilj ovog trajno otvorenog poziva su novi, inovativni proizvodi i usluge koje pružaju mala i srednja poduzeća i povećanje broja prijava patenata i razvoja znanja (know how). Specifični cilj je poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika. Prihvatljive aktivnosti su:
– komercijalizacija rezultata procesa istraživanja i razvoja (i onih koje provode mala i srednja poduzeća samostalno i onih koji su kupljeni na tržištu) kroz poslovnu aktivnost;
– transfer tehnologije, inovativnog razvoja novih ili znatno poboljšanih postojećih proizvoda, usluga ili procesa, a koji mala i srednja poduzeća provode samostalno;
– stjecanje, provjere i obrane patenata i druge nematerijalne imovine, provedba prava intelektualnog vlasništva;
– angažiranje visoko kvalificiranih stručnjaka iz istraživanja i znanosti;
– savjetodavne i druge potporne usluge za inovacije, uključujući i savjetovanja za mala i srednja poduzeća za zaštitu prava intelektualnog vlasništva i upravljanja.
Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 76.000.000,00 HRK.
Više informacija o navedenom natječaju pronađite http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-inovacije-u-poduzetnistvu-3d2-1-1

4. NAJAVA: Internacionalizacija rastućih i inovativnih MSP – Grupa MSP (3d1.5.1)
Cilj ovog trajno otvorenog poziva je povećanje prodaje u inozemstvu i udjela izvoza MSP u ukupnom izvozu roba i usluga. Specifični cilj je poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćem i stranim tržištima.
Prihvatljive aktivnosti su povezane s internacionalizacijom i širenjem tržišta koja obuhvaća:
– sudjelovanje na inozemnim sajmovima;
– studije/savjetodavne usluge potrebne za stavljanje proizvoda (novog ili postojećeg) na novo tržište;
– troškove izobrazbe vezane uz projekte internacionalizacije MSP.
Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 38.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 750.000,00 HRK, a najviši iznosi 1.500.000,00 HRK. Intenzitet potpore iznosi 85%.
Više informacija o navedenom natječaju pronađite http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-internacionalizacija-rastucih-i-inovativnih-msp-grupa-msp-3d1-5-1-2

5. NAJAVA: Podrška poduzećima u zadovoljavanju zahtjeva norma, ocjeni sukladnosti i certifikaciji u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanja konkurentnosti (3d1.2)
Cilj ovog trajno otvorenog poziva je povećana uporaba priznatih normi i znakova kvalitete koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca, uvođenjem kojih je olakšan pristup inozemnim tržištima te povećan izvoz i konkurentnost. Specifični cilj je poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćem i stranim tržištima.
Prihvatljive aktivnosti su:
– ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja;
– stjecanje prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvodi, Tradicijski i umjetnički obrt i sličnih priznatih znakova kvalitete;
– certificiranje proizvoda, procesa i usluga odnosno potvrđivanje sukladnosti proizvoda, procesa i usluga s određenom normom ili specifikacijom (u skladu sa smjernicama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju smjernice);
– akreditacija tijela za ocjenjivanje sukladnosti.
Iznos financijske omotnice je 152.000.000,00 HRK. Najviši iznos po potpori može biti 1.500.000,00 HRK. Indikativni intenzitet potpore je 85%.
Više informacija o navedenom natječaju pronađite http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-podrska-poduzecima-u-zadovoljavanju-zahtjeva-norma-ocjeni-sukladnosti-i-certifikaciji-u-svrhu-poboljsanog-pristupa-trzistima-i-povecanja-konkurentnosti-3d1-2-2

6. NAJAVA: Razvoj poslovne infrastrukture (3a2.2)
Cilj je ulaganje u poslovnu infrastrukturu i povezane napredne poslovne usluge kako bi se poboljšala kvaliteta takve infrastrukture i usluga, a kako bi se privukla ulaganja i stvarale mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima. Specifični cilj je stvaranje povoljnog okruženja za rast i razvoj novih poduzeća.
Prihvatljive aktivnosti su:
– ulaganja za poboljšanje (obnovu) postojeće poslovne infrastrukture, opreme i povezanih poslovnih usluga koje se pružaju poduzetnicima;
– ulaganja za stvaranje nove poslovne infrastrukture, opreme i povezanih poslovnih usluga koje se pružaju poduzetnicima;
– razvoj osnovne poduzetničke infrastrukture (energije, vodoopskrbe, odvodnje, prometa i veza) unutar postojećih poslovnih / poduzetničkih zona, gdje je manjak takve infrastrukture prepreka razvoju malog i srednjeg poduzetništva.
Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 174.800.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 500.000,00 HRK, a najviši iznosi 25.000.000,00 HRK.
Više informacija o navedenom natječaju pronađite http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-razvoj-poslovne-infrastrukture-3a2-2-2