Održana javna tribina u okviru projekta "Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području grada Karlovca"

Održana javna tribina u okviru projekta
U okviru projekta 'Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području grada Karlovca', održana je javna tribina na temu pozitivnih primjera u gospodarenju tekstilnim otpadom i mogućnostima zapošljavanja u tom području. Kao primjer dobre prakse, direktorica Čistoće Duga Resa d.o.o., Josipa Škrtić Pucarević, predstavila je aktivnosti koje provela Čistoća Duga Resa d.o.o. vezano za postavljanje posuda za odlaganje tekstila na području Grada Duga Resa u suradnji sa Socijalnom zadrugoma Humana Nova Čakovec. Upravitelj Zadruge predstavio je rad Zadruge u području gospodarenja tekstilnim otpadom kao i zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih i marginaliziranih skupina u okviru Zadruge koji rade s prikupljenim tekstilnim otpadom. Sve nazočne na tribini uvodno je pozdravio zamjenik gradonačelnika, Ivan Mrzljak i predstavio projekt 'Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području grada Karlovca'.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana