Održana javna tribina iz projekta " Učimo, radimo, živimo"

Održana javna tribina iz projekta
U okviru projekta 'Učimo, radimo, živimo' održana je javna tribina na temu poticanja uključivanja marginaliziranih skupina na tržište rada i o aktivnom pristupanju socijalnom mentorstvu. Tribina je održana 21. srpnja 2020. godine u Knjižnici za mlade. Prisutnima se prvo obratila zamjenica gradonačelnika Grada Karlovca, Andreja Navijalić, a prezentacije su održale Monika Vlasić Dropulja i Mateja Salopek ispred Ženske grupe Korak Karlovac te Ivana Mehle, predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.