Objavljena publikacija o programu Horizon

Publikacija o programu Horizon 2020 je predstavljena kao vodič u kojoj se prikazuje detaljna analiza strukture aktualnog programa Europske unije. Cilj ove publikacije je pružiti detaljan opis programa Horizon 2020 te predstaviti različita tijela koja imaju značajnu ulogu u upravljanju i nadzoru EU sredstava koja su osigurana za razdoblje od 2014. do 2020. godine za znanstveno-istraživačke aktivnosti. Osim proračuna za razdoblje od 2014. do 2020. godine, u publikaciji su predstavljene i prethodne generacije ovog programa, uključujući i proračunska sredstva kojima su prethodnici raspolagali. Publikaciju možete preuzeti OVDJE