Informativno predavanje - Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta

Informativno predavanje  - Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta
U Mjesnom odboru Mala Švarča 23. srpnja 2019. godine održano je informativno predavanje u okviru projekta 'Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području grada Karlovca.
Prezentaciju je održao Josip Balen ispred gradske tvrtke Čistoća d.o.o. te je upoznao građane s novoizgrađenim reciklažnim dvorištem Mala Švarča. Građanima se također pridružio i gradonačelnik Damir Mandić te zamjenik gradonačelnika Ivan Mrzljak s kojima su prisutni imali priliku porazgovarati o aktualnim temama za MO Mala Švarča .
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana