ENERGY@SCHOOLENERGY@SCHOOL: PROMJENA PONAŠANJA I OPTIMIZACIJA ENERGIJE U ŠKOLAMA CENTRALNE EUROPE- CE744
Prioritet i ciljevi projekta
Prioritet 2. Suradnja na provedbi niskougljičnih strategija u centralnoj Europi - Cilj 2.1 Razvijati I implementirati metode za povećanje energetske učinkovitosti I korištenja obnovljivih izvora energije u javnim zgradama
Partneri                                          
1 - UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA – LP -IT WP M RESP
2 - CertiMaC s.c.r.l.  -IT – WP T1 RESP
3 - Miasto Bydgoszcz  - PL -WP TC RESP
4 - ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO – ZAVOD KSSENA  - SI – WPT3 RESP
5 - Grad Karlovac - HR
6 - Università Degli Studi di Bologna – Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”  - IT – WPT4 RESP
7 - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  - HU
8 - Újszilvás Község Önkormányzata -HU
9 - Landeshauptstadt Stuttgart – D – WP T2 RESP
10 - Klagenfurt am Wörthersee -AT
11 - Grazer Energieagentur Ges.m.b.H. -AT
12 - Mestna občina Celje -SI 
Sažetak projekta                                       
Projekt ENERGY @ SCHOOL ima za cilj povećati mogućnost javnog sektora da poboljša energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, smanjenje emisija CO₂. Cilj projekta je i smanjenje postojeće razlike između različitih regija u pogledu planiranja i provedbe energetskih politika u javnim zgradama, kroz stvaranje energetski pametnih škola.
Navedeni će se ciljevi postići uz obuku učenika i školskog osoblja, koji će postati mlađi i stariji čuvari energije: to znači da će biti odgovorni za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade.
Projekt predviđa mala ulaganja koja će biti testirana i pod nadzorom čuvara energije. Cilj ulaganja je uspostaviti sustav upravljanja energijom u 34 javne škola u 6 europskih gradova kako bi se pratilo i utjecalo na potrošnju energije. Ulaganja će obuhvatiti ugradnju pametnih brojila, detektora i ostale opreme za praćenje energetskih podataka u realnom vremenu.
Trajanje projekta
36 mjeseci: Pčetak 01.07.2016. - Završetak 30.06.2019.
Proračun projekta ENERGY@SCHOOL
Ukupni proračun            EUR  2.581.379,75
ERDF sufinanciranje      EUR  2.127.776,08

https://www.facebook.com/EnergyatSchool
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/ENERGYATSCHOOL.html