Eko radionica za odrasle

Eko radionica za odrasle
Održana je i treća po redu eko radionica u okviru projekta 'Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području grada Karlovca.  Radionica je održana za odrasle 23. travnja  2019. u prostoru udruge Pan pod stručnim vodstvom Ivane Francišković Orlom i Valentine Mesarić. Radionica je bila na temu razvrstavanja otpada na kućnom pragu. Učesnici su učili o kompostiranju na kućnom pragu te su sami izradili kante za kompostiranje. Također su dobili i kante za biootpad te komplete za odvajanje otpada (papir, plastika, metal).