U provedbi

GRAD NOSITELJ PROJEKTA

Naziv projekta: „Razvoj poduzetničke zone Gornje Mekušje u Karlovcu“ , KK.03.1.2.03.0024.
Fond / Program: Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program „konkurentnost i kohezija“, 2014 – 2020
Ukupna vrijednost projekta: 10.213.750,00 HRK
Bespovratna sredstva: 8.548.683,25 HRK (84,9999951 %) iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 -2020.
Razdoblje provedbe projekta: 1.srpanj 2019. do 1. srpanj 2020.
Svrha projekta "Razvoj poduzetničke zone Gornje Mekušje u Karlovcu" je doprinijeti ravnomjernom gospodarskom razvoju regije kroz privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji. Ostvarivanjem specifičnog cilja, infrastrukturnim opremanjem poduzetničke zone Gornje Mekušje, stvoriti će se uvjeti za rast poduzetništva i povećanje investicija te zaposlenosti u gradu Karlovcu.
Ciljevi projekta su usmjereni ka aktivaciji raspoložive površine zone Gornje Mekušje namijenjene poduzetnicima za obavljanje poduzetničkih aktivnosti unutar poduzetničke zone, opremljenoj i izgrađenoj infrastrukturi zone te naseljavanju zone poduzećima koja će poslovati u zoni. Rezultati projekta će se ogledati u ukupno 8.325 m2 opremljene i izgrađene infrastrukture zone odnosno izgrađenim prometnicama, energetskoj, kanalizacijskoj, vodovodnoj, komunikacijskoj te tzv. zelenoj infrastrukturi, broju poduzeća koja posluju u zoni, te posljedično povećanju njihove konkurentnosti, stvaranju novih radnih mjesta, poticanju novih investicija poduzetnika te prenosu znanja i inovacija.


Naziv projekta: PentaHelix
Program: Obzor 2020
Prioritet: Društveni izazovi - Sigurna, čista i učinkovita energija
Nositelj: REGEA
Broj partnera: 11 (2 HR, 4 BE, 2 ES, 2 LV, 1 NO)
Status grada: Projektni partner - Pilot područje
Vrijeme provedbe: 01.03.2018.-28.02.2021
Vrijednost projekta: 1.808.343,75 EUR
Ciljevi i aktivnosti: Promovirati novu inicijativu Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju kojim se gradovi potpisnici obvezuju da će smanjiti emisije CO2 za barem 40 % do 2030. godine te da će usvojiti integrirani pristup ublažavanju i prilagodbi na klimatske promjene. Ključan dokument za ostvarenje ovih ciljeva je Akcijski plan energetski održivog razvitka i klimatskih promjena (SECAP), a ovim projektom će se pružati stručna pomoć u njihovoj izradi za osam europskih pilot gradova, među kojima je i grad Karlovac. Kvaliteta i uključenost svih dionika u izradi ovog dokumenta ostvarit će se kroz tzv. Pentahelix strukturu radnih grupa koju uz gradove čine i poduzetnički sektor, nevladine organizacije, akademska zajednica i građani.

Naziv projekta: UČIMO, RADIMO, ŽIVIMO,  UP.02.1.1.06.0026
Naziv korisnika: Grad Karlovac
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: 541.581,10 kuna
EU sufinanciranje projekta: 541.581,10 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 1. 4. 2019.- 1. 10. 2020.
Opći cilj projekta 'Učimo, radimo, živimo' je njegovanje ekonomije s visokom stopom zaposlenosti koja donosi društvenu povezanost povećanjem mogućnosti za zapošljavanje marginaliziranih skupina i poboljšanom kvalitetom rada stručnjaka koji rade s nezaposlenim marginaliziranim skupinama s području grada Karlovca i Karlovačke županije.
Specifični ciljevi projekta su:
1. Jačanje stručnih znanja 25 nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina kroz provedbu programa obrazovanja odraslih;
2. Osnaživanje te razvoj mekih vještina 25 nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina provedbom ciljanih programa za osnaživanje marginaliziranih skupina; i
3. Jačanje kapaciteta 5 stručnjaka iz sektora socijalnog rada u svrhu unapređenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada i socijalnim
uključivanjem za nezaposlene osobe pripadnike marginaliziranih skupina.
„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.“  

Naziv projekta: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA DUBOVAC NA ADRESI KUPSKA 8 U KARLOVCU, K.K. 04.2.1.04.0638
Naziv korisnika: Grad Karlovac
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: 4.280.163,38 kuna
EU sufinanciranje projekta: 1.748.088,31 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 15. 2. 2019.-15. 2. 2021.
Ukupna vrijednost investicije: 7.475.081,63 kn
Cilj projekta je smanjenje potrošnje energije u zgradi Dječjeg vrića Karlovac u Karlovcu korištenjem mjera energetske učinkovitosti. Energetska obnova će unaprijediti energetski razred građevine od F na B kategoriju, smanjiti emisiju CO2 za 92,54 % i postići godišnju energetsku uštedu od 171.141,00 kWh/god. Projekt će unaprijediti stanje u lokalnoj zajednici, a posebice popraviti kvalitetu boravka u zgradi Dječjeg vrtića Karlovac na adresi  Kupska 8 za djelatnike i korisnike javnih usluga (djecu).
„Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj  Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. –2020.“  


Naziv projekta: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE NA ADRESI IVANA MEŠTROVIĆA 10 U KARLOVCU, K.K. 04.2.1.04.0133
Naziv korisnika: Grad Karlovac
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: 6.158.496,00 kuna
EU sufinanciranje projekta: 3.715.097,60 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 14. 9. 2018.-14. 5. 2020.
Ukupna vrijednost investicije: 6.541.047,25 kn
Cilj projekta je smanjenje potrošnje energije u zgradi javne namjene na adresi Ivana Meštrovića 10  u Karlovcu korištenjem mjera energetske učinkovitosti. Energetska obnova će unaprijediti energetski razred građevine od D na C kategoriju, smanjiti emisiju CO2 za 57,31% i postići godišnje smanjenje toplinske energije za grijanje za 51,37%. Projekt će unaprijediti stanje u lokalnoj zajednici, a posebice popraviti kvalitetu boravka u zgradi javne namjene na adresi Ivana Meštrovića 10 za djelatnike, studente i korisnike javnih usluga.
„Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj  Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. –2020.“  


Naziv projekta: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE GRADSKE UPRAVE, BANJAVČIĆEVA 9 U KARLOVCU, K.K. 04.2.1.04.0261
Predmet Poziva: Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, KK.04.2.1.04
Naziv korisnika: Grad Karlovac
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: 4.192.108,60  kuna
EU sufinanciranje projekta: 2.585,641,58 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 19. 10. 2018.-19.10. 2020.
Ukupna vrijednost investicije: 4.722.996,10 kn
Cilj projekta je smanjenje potrošnje energije u zgradi Gradske uprave u Karlovcu korištenjem mjera energetske učinkovitosti. Energetska obnova će unaprijediti energetski razred građevine od G na A kategoriju, smanjiti emisiju CO2 za 79,07% i postići godišnju energetsku uštedu od 174.050,00 kWh/god. Projekt će unaprijediti stanje u lokalnoj zajednici, a posebice popraviti kvalitetu boravka u zgradi Gradske uprave za djelatnike i korisnike javnih usluga.
„Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. –2020.“  


Naziv projekta: ENERGY@SCHOOL: PROMJENA PONAŠANJA I OPTIMIZACIJA ENERGIJE U ŠKOLAMA CENTRALNE EUROPE- CE744
Prioritet i ciljevi projekta
Prioritet 2. Suradnja na provedbi niskougljičnih strategija u centralnoj Europi - Cilj 2.1 Razvijati I implementirati metode za povećanje energetske učinkovitosti I korištenja obnovljivih izvora energije u javnim zgradama
Partneri                                          
1 - UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA – LP -IT WP M RESP
2 - CertiMaC s.c.r.l.  -IT – WP T1 RESP
3 - Miasto Bydgoszcz  - PL -WP TC RESP
4 - ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO – ZAVOD KSSENA  - SI – WPT3 RESP
5 - Grad Karlovac - HR
6 - Università Degli Studi di Bologna – Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”  - IT – WPT4 RESP
7 - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  - HU
8 - Újszilvás Község Önkormányzata -HU
9 - Landeshauptstadt Stuttgart – D – WP T2 RESP
10 - Klagenfurt am Wörthersee -AT
11 - Grazer Energieagentur Ges.m.b.H. -AT
12 - Mestna občina Celje -SI 
Sažetak projekta:                                       
Projekt ENERGY @ SCHOOL ima za cilj povećati mogućnost javnog sektora da poboljša energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, smanjenje emisija CO₂. Cilj projekta je i smanjenje postojeće razlike između različitih regija u pogledu planiranja  i provedbe energetskih politika u javnim zgradama, kroz stvaranje energetski pametnih škola. Navedeni će se ciljevi postići uz obuku učenika i školskog osoblja, koji će postati mlađi i stariji čuvari energije: to znači da će biti odgovorni za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade. Projekt predviđa mala ulaganja koja će biti testirana i pod nadzorom čuvara energije. Cilj ulaganja je uspostaviti sustav upravljanja energijom u 34 javne škola u 6 europskih gradova kako bi se pratilo i utjecalo na potrošnju energije. Ulaganja će obuhvatiti ugradnju pametnih brojila, detektora i ostale opreme za praćenje energetskih podataka u realnom vremenu.
Vrijeme provedbe: 1. 7. 2016. - 30. 6. 2019.
Vrijednost projekta: EUR  2.581.379,75
ERDF sufinanciranje: EUR  2.127.776,08
Voditeljica projekta: mr.sc. Marina Grčić, dipl.ing.
https://www.facebook.com/EnergyatSchool
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/ENERGYATSCHOOL.html
PREZENTACIJA 1
PREZENTACIJA 2


Naziv projekta: ŠKOLSKI OBROK ZA SVAKO DIJETE 2018./2019.
Program / Fond: Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) 2014.-2020.
Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019.-2020.)    
Nositelj/ Korisnik: Grad Karlovac
Status grada: Nositelj
Vrijeme provedbe: 12.12. 2019. - 12. 8. 2020.
Vrijednost projekta: 971.225,85 kuna
Udio bespovratnih sredstava:  971.225,85 kuna
Ciljevi i aktivnosti: Svrha projekta je osiguravanje redovite i kvalitetne prehrane djeci iz socijalno ugroženih obitelji u osnovnim školama u Karlovcu, za 950 učenika, po 1 obrok po danu/po učeniku, kroz 178 nastavnih dana u šk. god. 2019./2020., u razdoblju od 9. 9.2019. do kraja školske godine.Naziv projekta: GRADNJA PRILAZNE PROMETNICE CENTRU ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE „BABINA GORA“
Program: Program ruralnog razvoja 2014. - 2020. godine
Poziv: Natječaj za provedbu podmjere 7.2 „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.
Nositelj: Grad Karlovac
Status Grada Karlovca: prijavitelj
Vrijeme provedbe: 24 mjeseca
Vrijednost projekta: 7.922.421,87 HRK (od čega 7.238.758,93 HRK bespovratna sredstva)
Udio bespovratnih sredstava: 100%
Ciljevi:
1. Povezivanje naselja Brezova Glava sa važnijim administrativnim središtima te stvaranje uvjeta za postavljanje komunalne infrastrukturu (vodoopskrba i odvodnja)
2. Podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa te omogućavanje sigurnog kretanja pješaka i biciklista na navedenoj prometnici
3. Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva na slabije razvijenim područjima, poticanje zapošljavanja, korištenje energetske učinkovitosti, zaštita okoliša te promicanje učinkovitosti resursa sukladno standardima EU.
Rezultati:
1. Izgrađeno 2 km prometnice ukupne širine 9,5 m s pješačkom stazom. Spojena prometnica naselja s cestom D6. Omogućen pristup teretnim vozilima i zimskoj službi.
2. Izgrađene pješačke staze naizmjenično uz desni, odnosno lijevi rub kolnika duž naselja. Izgrađena oborinska kanalizacija u dužini 2 km. Postavljena javna rasvjeta ukupne dužine 300 m. Postavljena horizontalna i vertikalna prometna signalizacija i 2-3 smjerokazne ploče u dužini 2 km.
3. Stvoren preduvjet odnosno infrastrukturni minimum za izgradnju i pokretanje Centra za gospodarenje otpadom. Stvoreni preduvjeti za otvaranje 40-ak novih radnih mjesta.


Naziv projekta: IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA
Program / Fond: OP Konkurentnost o kohezija
Poziv: Građenje reciklažnih dvorišta
Nositelj: Grad Karlovac
Status grada: Nositelj
Vrijeme provedbe: 1. 8. 2018.- 1. 8. 2019.
Vrijednost projekta: 1.570.025,00 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 1.334.521,25 HRK
Ciljevi i aktivnosti:
•           izgradnja i opremanje 1 reciklažnog dvorišta
•           provedba 8 informativno-obrazovnih aktivnosti
preuzmi LETAK VIDEO

Naziv projekta: PROJEKT IZOBRAZNO - INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM UPRAVLJANJU OTPADOM "PAMETNO ODLOŽI #BOLJI KARLOVAC SLOŽI''
Program / Fond: OP Konkurentnost o kohezija; Kohezijski fond 2014.-2020.
Poziv: Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom
Nositelj: Grad Karlovac
Status grada: Nositelj
Vrijeme provedbe: 13. 6. 2018.- 7. 1. 2020.
Vrijednost projekta: 1.193.352,50 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 1.014.349,62 HRK
Ciljevi i aktivnosti: Izobrazno edukacijske aktivnosti za djecu i građane u cilju podizanja razine svijesti o potrebi održivog gospodarenja otpadom 
http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/6853/
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/unaprjedenje-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-predskolskog-odgoja-obrazovanja/
PAMETNO ODLOŽI
detaljnije...

Naziv projekta: UNAPRJEĐENJE KVALITETE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U KARLOVCU UP.02.2.2.08.0039
Program / Fond: Europski socijalni fond -Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Broj poziva: UP.02.2.2.08  
Status grada: Nositelj                                                                                                                                                             
Vrijeme provedbe: 24.10.2018.-24.10.2020.
Vrijednost projekta: 8.914.270,36 kuna
Udio bespovratnih sredstava: 8.914.270,36 kuna
Ciljevi i aktivnosti:
 • pružanje novih usluga produljenog, poslijepodnevnog i smjenskog rada u 2 dječja vrtića koji su ujedno i partneri na ovom Projektu, čime je novo radno vrijeme vrtića prilagođeno postojećim potrebama i radnom vremenu roditelja
 • uvođenje dodatnih besplatnih programa u cilju obogaćivanja postojećih usluga
 • zapošljavanje novih djelatnika i jačanje postojećih kapaciteta u vidu dodatnih edukacija
 • nabava nove dodatne opreme (didaktičke, sportske, informatičke i opreme za kuhinju) 
http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/6853/
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/unaprjedenje-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-predskolskog-odgoja-obrazovanja/

 
Naziv projekta: DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA DJEČJI OSMJEH
Fond: Europski fond za ruralni razvoj, Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, Podmjera 7.4. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, Operacija 7.4.1.“Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, ključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Iznos sufinanciranja: 3.812,959,02 HRK iz sredstava EU (68%) i 672.875,12 HRK (12%) nacionalna sredstva.
Opći cilj projekta je poboljšanje životnih uvjeta ruralnog stanovništva kroz proširenje lokalnih temeljnih usluga usmjerenih na potrebe djece čime se ostvaruju uvjeti za ostanak stanovnika na ruralnom području i poboljšanje demografske strukture stanovništva. 
Specifični cilj projekta je unapređenje kvalitete brige za djecu predškolske dobi na sjevernom dijelu ruralnog područja Grada Karlovca izgradnjom novog dječjeg vrtića u naselju  Mahično. 
Očekivani rezultati:
 • uređeno 1.828 m2 površine za potrebe provođenja predškolskog odgoja sukladno ''Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe'' (NN br. 63/08 i 90/10)
 • izgrađeno i opremljeno 565 m2 prostora za 2 jasličke i 1 vrtićku grupu djece za potrebe djece predškolskog odgoja
 • stvoreno 6 radnih mjesta na bazi 8 satnog radnog vremena
Ciljane skupine projekta:
 • 46 djece, polaznika Dječjeg vrtića i jaslica Mahično 
 • roditelji djece polaznika vrtića i jaslica i članovi šire obitelji
 • 6 novozaposlenih odgajatelja / ica u Dječjem vrtiću i jaslicama Mahično 
Krajnji korisnici:
 • djeca predškolske dobi u naselju Mahično i ostalim naseljima na sjevernom dijelu administrativnog područja Grada Karlovca (naselja Tuškani, Zagraj, Vukoder, Priselci, Zadobarje i Vodostaj). Prosječno je na navedenom području u dobi 0-7 godina oko 150 djece
 • djeca iz naselja na teritorijanom području grada Ozlja i Zagrebačke županije iz naselja koja gravitiraju prema projektnom području i koja graniče s administrativnim područjem grada Karlovca na sjevernom i sjeverozapadnom dijelu
 • roditelji djece predškolske dobi i članovi obitelji (prosječno 200 obitelji)
 • 6 novozaposlenih odgajatelja/ica i ostalo osoblje zaposleni u novoj zgradi  dječjeg vrtićaR – Zvijezda u školi / Vrijednost: 20.000,00 kn
https://www.karlovac.hr/grad/zvijezda-93/93

R – Zvijezda na webu / Vrijednost: 20.000,00 kn
https://www.karlovac.hr/zvijezda-93/zvijezda-u-skoli-103/103

 


GRAD PARTNER U PROJEKTU

Naziv projekta: IMPLEMENT - Improving Local Energy and climate policy through quality management and certification
Program: Obzor 2020
Vodeći partner: BOND BETER LEEFMILIEU VLAANDEREN (BBL)- Belgija
Status grada: Pilot područje
Budžet projekta: 1.389.615 EUR
Vrijeme provedbe: veljača 2018.- siječanj 2022. (48 mjeseci)
Postotak sufinanciranja: 100%
Poveznica na službenu stranicu projekta: http://regea.org/the-european-energy-award-implement/
Cilj projekta: Izgradnja i jačanje kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave za implementiranje  njihove klimatske i energetske strategije te postizanje zacrtanih ciljeva uvodeći program upravljanja kvalitetom i certifikacije po nazivom European Energy Award (eea). Grad Karlovac osigurava projektom besplatnu stručnu pomoć Agencije i njenih vanjskih suradnika iz Hrvatske i EU u izradi studija, analiza i evaluacija te kandidaturu za eea nagradu.

Naziv projekta: BhENEFIT - BUILT HERITAGE, ENERGY AND ENVIRONMENTAL-FRIENDLY INTEGRATED TOOLS FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF HISTORIC URBAN AREAS, CE 1202
Program: INTERREG CENTRAL EUROPE 2014. - 2020.  
Prioritet 3: Suradnja vezana na prirodne i kulturne resurse za održivi rast u središnjoj Europi
Nositelj projekta: Comune di Mantova (Grad Mantova) - Italija
Status Grada Karlovca: Partner
Vrijeme provedbe: 1. 6. 2017. – 30. 11. 2019. (30 mjeseci)
Vrijednost projekta: 1.850.795,95 EUR 
Udio bespovratnih sredstava : 1.532.645,81 EUR  (85%)
Cilj projekta: Objediniti sve aktere koji se svakodnevno bave urbanim područjima s posebnom povijesnom, umjetničkom i kulturnom relevantnošću, uključivši ih u razvoj integriranog paketa inovativnih softvera, koji pomažu poboljšanju upravljanja tim područjima.
Poveznica na službenu stranicu projekta:  https://www.interreg-central.eu/Content.Node/BhENEFIT.html
Partnerski sporazum: https://www.karlovac.hr/UserDocsImages//2017/dokumenti%20članci//BHENEFIT_subsidy_contract.pdf
Newsletter: https://www.karlovac.hr/UserDocsImages/2018/2018%20dokumenti/Bhenefit_newsletter_3rd%20ISSUE.pdf
Isporučevina: Zajednička strategija integriranog sustava upravljanja povijesno izgrađenim područjima u srednjoj Europi
Radionica A – radionica za donosioce odluka + prezentacija
Radionica B – radionica za tehničko osoblje + prezentacijaNaziv projekta: PROTECTION AND PROMOTION OF CHESTNUT, 283
Program: Interreg IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020
Prioritet: Zaštita okoliša i prirode, poboljšanje prevencije rizika i promicanje održive energije i energetske
Nositelj: Općina Velika Kladuša
Status grada: Projektni partner
Vrijeme provedbe: 1. 7. 2017.-31. 12. 2019.
Vrijednost projekta: 589.558,39 EUR
Udio bespovratnih sredstava: 501.124,61 EUR
Ciljevi i aktivnosti: povećati zaštitu i upravljanje rizikom kestenovih šuma u pregograničnom području Hrvatska – BiH kroz zajedničku aktivnosti i promociju.
Partnerski sporazum


Naziv projekta: "Prioritise energy efficiency (EE) measures in public buildings: a decision support tool for regional and local public authorities- PrioritEE”
Program: Interreg Mediterranean 2014 - 2020
Poziv: 1. Poziv za dostavu projektnih prijedloga
Nositelj: National research council (Italy)
Status Grada Karlovca: Partner
Vrijeme provedbe: veljača 2017. - srpanj 2019.
Vrijednost projekta: 16.533.790,00 HRK
Udio bespovratnih sredstava : 85%
Poveznica na službenu stranicu projekta: https://prioritee.interreg-med.eu                                
Ciljevi i aktivnosti: Jačanje kapaciteta javnih uprava u odabiru ekološki prihvatljivih i efikasnih mjera za energetsko planiranje, kroz razvoj alata za izračun i prijedlog mjera energetske učinkovitosti, te kroz prijenos znanja (Grad Karlovac kroz projekt provodi radionice u cilju jačanja kapaciteta u području energetske učinkovitosti, te razvija software za prioritiziranje mjera energetske učinovitosti u javnim zgradama u vlasništvu Grada).

Naziv projekta: “Pomažem drugima – pomažem sebi”
Program: Europski strukturni i investicijski fondovi; Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Poziv: Zaželi - Program zapošljavanja žena; UP.02.1.1.05
Nositelj: Gradsko društvo Crvenog križa Karlovac
Status Grada Karlovca: Partner
Vrijeme provedbe: lipanj 2018. - prosinac 2020.
Vrijednost projekta: 7.975.513,3 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 100%
Ciljevi i aktivnosti: Opći cilj projekta je potaknuti socijalnu uključenost žena pripadnica ranjivih skupina kroz povećanje njihove zapošljivosti stjecanjem radnog iskustva i povećanjem kompetencija. Specifični cilj projekta je zapošljavanje 50 žena pripadnica ranjivih skupina za pomoć starijima i nemoćnima u kući, te i povećanje razine kvalitete života 200 starijih i nemoćnih osoba na području Karlovca, Vojnića, Draganića i Lasinje.

Naziv projekta: "Izrada studije izvodljivosti za projekt  Prilagodba infrastrukture na relaciji Zagreb-Karlovac"
Program: Europski strukturni i investicijski fondovi; Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“
Poziv: Poziv za sufinanciranje izrade studije izvodljivosti za projekt Prilagodba infrastrukture na relaciji Zagreb-Karlovac; KK.07.1.1.04
Nositelj: Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.
Status Grada Karlovca: Partner
Vrijeme provedbe: 24 mjesecA
Vrijednost projekta: 2.187.500,00 HRK
Udio bespovratnih sredstava: 85%
Poveznica na službenu stranicu projekta: https://www.arz.hr/hr/informacije/eu-projekti/prilagodba-infrastrukture-na-relaciji-zagreb-karlovac  
Ciljevi i aktivnosti: Cilj projekta jest izraditi studiju izvodljivosti koja sadrži detaljnu analizu opcija, a koja će poslužiti kao osnova za odlučivanje o nastavku projekta jačanja kapaciteta autoceste Zagreb-Karlovac i prilagodbi navedene dionice najnovijim standardima gradnje autocesta.  Definirat će se opcije i ulaganja potrebna za rješavanje ključnih problema a koja se odnose na funkcionalnost ceste, protočnost prometa, sigurnost korisnika, ekološke i energetske parametre.
Naziv prpojekta: Siguran put ka neovisnom življenju / Nositelj projekta: Ženska grupa Korak
Vrijednost: 885.756,82 kn
Opći cilj projekta je osigurati stalnu podršku ženama žrtvama obiteljskog nasilja u započinjanju samostalnog života u zajednici nakon izlaska iz Skloništa.

Naziv projekta: Klub mladih nezaposlenih / Nositelj projekta: Carpe Diem
Vrijednost: 230.000,00 kn
http://carpediem.hr/portfolio/klub-mladih-nezaposlenih/

Naziv projekta: Lokalni info centar za mlade – informacija kao preduvjet sudjelovanja / Nositelj projekta: Carpe Diem
Vrijednost: 130.000,00 kn
http://carpediem.hr/portfolio/info-centar-za-mlade-karlovacke-zupanije-2/

Naziv projekta: R – Lokalni volonterski centar – VolonterKA / Nositelj projekta: Carpe Diem
Vrijednost: 120.000,00 kn
http://carpediem.hr/portfolio/lokalni-volonterski-centar-volonterka/

Naziv projekta: Job Club for Youth – Karlovac / Nositelj projekta: Carpe Diem
Vrijednost: 65.000,00 EUR
http://www.jobclub.carpediem.hr/

Naziv projekta: Participativno budžetiranje – Građanski nadzor lokalnih proračuna – suradnik / Nositelj projekta: Zelena Istra
Vrijednost: 230.000,00 EUR
http://eko-pan.hr/participativno-budetiranje/

Naziv projekta: Partnerstvom do dobrog upravljanja / Nositelj projekta: KA-MATRIX – Udruga za društveni razvoj
Vrijednost: 162.311,14 kn 
http://ka-matrix.hr/projekti-2/

Naziv projekta: Energy Guardian / Partnerstvo sedam europskih zemalja
Vrijednost: 229.200,00 EUR 
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/First_projects_approved.html