Najčešća pitanja

Da li Grad Karlovac sudjeluje u korištenju europskih sredstava?
Da, do sada je samostalno ili u partnerstvu provedeno šezdesetak europskih projekata.
Na koji način udruge ili ustanove mogu u partnerstvu s Gradom pripremiti i prijaviti projekte za europske fondove?
Zainteresirani se svojim projektnim prijedlogom mogu se javiti u Upravni odjel za razvoj grada i EU fondove nakon čega ćemo zajedno provesti postupak pripreme i prijave projektnog prijedloga. Više ...
Da li u Karlovcu postoji mogućnost edukacije o europskim fondovima?

JURRA KŽ– Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije redovito organizira besplatne edukacije o pripremi i provedbi europskih projekata.
Gdje mogu dobiti informacije o Europskoj uniji?
Internet stranica Europske unije sadrži informacije o EU, njenim institucijama, programima i fondovima  http://europa.eu/index_hr.htm. U Karlovcu djeluje ured Eurodirect na adresi Haulikova 14.
Gdje mogu dobiti informacije o natječajima za korištenje europskih fondova?
Službene stranice o strukturnim i investicijskim fondovima u Hrvatskoj su www. strukturnifondovi.hr te na stranicamap ojedinih ministarstava. Na mrežnim stranicama Grada Karlovca najavljujemo nove natječaje i vijesti vezano na europske fondove.

Pitanja i odgovori iz ostalih rubrika