Najčešća pitanja

Da li Grad Karlovac sudjeluje u korištenju europskih sredstava?

Da, do sada je samostalno ili u partnerstvu provedeno šezdesetak europskih projekata.

Na koji način udruge ili ustanove mogu u partnerstvu s Gradom pripremiti i prijaviti projekte za europske fondove?

Zainteresirani se svojim projektnim prijedlogom mogu se javiti u Upravni odjel za razvoj grada i EU fondove nakon čega ćemo zajedno provesti postupak pripreme i prijave projektnog prijedloga. Više ...

Da li u Karlovcu postoji mogućnost edukacije o europskim fondovima?

JURRA KŽ– Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije redovito organizira besplatne edukacije o pripremi i provedbi europskih projekata.

Gdje mogu dobiti informacije o Europskoj uniji?

Internet stranica Europske unije sadrži informacije o EU, njenim institucijama, programima i fondovima  http://europa.eu/index_hr.htm. U Karlovcu djeluje ured Eurodirect na adresi Haulikova 14.

Gdje mogu dobiti informacije o natječajima za korištenje europskih fondova?

Službene stranice o strukturnim i investicijskim fondovima u Hrvatskoj su www. strukturnifondovi.hr te na stranicama pojedinih ministarstava.  Na mrežnim stranicama Grada Karlovca najavljujemo nove natječaje i vijesti vezano na europske fondove.
 

Gdje mogu dobiti informacije o Europskoj uniji?

Internet stranica europske unije sadrži informacije o Europskoj uniji, institucijama, programima i fondovima  http://europa.eu/index_hr.htm. U karlovcu djeluje ured Eurodirect u kojem možete nabaviti info materijale o Europskoj uniji. Ured radi na adresi Banjavčićeva ulica 8.

Gdje mogu dobiti informacije o natječajima za korištenje europskih fondova?

Službene stranice o strukturnim i investicijskim fondovima u Hrvatskoj su www. strukturnifondovi.hr te na stranicamap ojedinih ministarstava.  Na mrežnim stranicama Grada Karlovca najavljujemo nove natječaje i vijesti vezano na europske fondove.

Postoji li u Karlovcu mogućnost edukacije o europskim fondovima?

Razvojna agencija Karla redovito organizira besplatne edukacije o pripremi i provedbi europskih projekata.

Sudjeluje li Grad Karlovac u korištenju europskih sredstava?

Da, upravo je u tijeku provedba niz projekta. 

Na koji način udruge ili ustanove mogu u partnerstvu s Gradom pripremiti i prijaviti projekte za europske fondove?

Zainteresirani se svojim projektnim prijedlogom mogu javiti u Upravni odjel za investicije i europske fondove nakon čega ćemo zajedno provesti postupak pripreme i prijave projektnog prijedloga. 
 

Pitanja i odgovori iz ostalih rubrika