Radionice za sektor turizma i kulture

Kako fortifikacijsku baštinu Karlovca i okolice pretočiti u  tematsku turističku stazu koju agencije već najesen mogu ponuditi posjetiteljima i turistima, bila je tema razgovora sudionika druge od planiranih triju radionica koja je 18. svibnja 2021 održana u okviru projekta FORTITUDE na Starom gradu Dubovcu.
Na istu temu djelatnici iz sektora turizma i kulture sastat će se ponovno 28. 5. 2021., ovoga puta u prostorima JU Aquatika, a svi zainteresirani su dobrodošli. Nova tematska turistička staza će, uz ostale rezultate projekta, doprinijeti ostvarenju cilja, a to je obogaćivanje turističke ponudu i poboljšanje turističke atraktivnosti utvrđenih lokaliteta u  programskom  području stvaranjem i promicanjem nove turističke ponude i proizvoda.
Projekt FORTITUDE (Historic Fortresses Intensyfing Cross-Border Tourism Development) započeo je 1. ožujka 2020. i trajat će do 28. veljače 2022. godine. Nositelj projekta je Javna ustanova Tvrđava kulture Šibenik s partnerima Grad Karlovac, Opština Herceg Novi, Opština Bar i Grad Banja Luka, a ukupna vrijednost iznosi 1.618.438.72 eura, od čega je 85% sufinancirano  iz programa Interreg IPA CBC Croatia - Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014 – 2020. Glavni cilj projekta je ojačati i diversificirati kulturno – turističku ponudu u prekograničnom području kao i razviti što kvalitetnije i održivije upravljanje kulturnim dobrima.