Fortitude

Naziv projekta: FORTITUDE - Historical Fortresses Intensifying cross-border Tourism Development
Program: Interreg IPA Cross border cooperation HR-BA-ME 2014-2020 (2nd Call for Proposals)
Vodeći partner: Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Šibenik
Projektni partneri: Grad Banja Luka, Općina Herceg Novi, Grad Karlovac, Općina Bar
Datum početka i završetka projekta: 1. 3. 2020. - 28. 2. 2022.
Trajanje projekta: 24 mjeseca
Ukupan budžet projekta (svi partneri): 1.618.438,72 EUR
Proračun za Grad Karlovac: 221.000 EUR, od čega je 85% sufinancirano iz EFRR
 Cilj: obogatiti turističku ponudu i poboljšati turističku atraktivnost utvrđenih lokaliteta u programskom području stvaranjem i promicanjem nove turističke ponude i proizvoda kroz:
  • 1 zajedničku manifestaciju, pod nazivom Noć Tvrđava, koja će se održavati jednom godišnje na svim partnerskim lokacijama
  • uređenje/poboljšanje/ opremanje centara za posjetitelje
  • razvoj turističkih ruta koje promoviraju povijesnu baštinu
  • radionice na temu upravljanja kulturnom baštinom temeljene na prijenosu znanja i najboljih praksi za dionike u kulture i turizmu na programskom području
  • osposobljavanje zaposlenika centara za posjetitelje (tečajevi stranih jezika; tečaj za turističkog vodiča) 
Kroz ovaj projekt Grad Karlovac će dobiti niz novih sadržaja na Starom gradu Dubovcu što uključuje nova tehnološka rješenja namijenjena posjetiteljima, opremu za održavanje manifestacija namijenjenih posjetiteljima Dubovca te osmišljene nove turističke sadržaje utemeljene na povijesnoj baštini. Uređenje i opremanje uz nove sadržaje će doprinijeti poboljšanju doživljaja dnevnih posjetitelja, a unutrašnji prostori istodobno će zadržati svoju multifunkcionalnost.