Telefonski imenik / gradska uprava

ime i prezime radno mjesto telefon
DAMIR MANDIĆ gradonačelnik 628 100
IVANA FOČIĆ zamjenica gradonačelnika 628 100
MARIN SVETIĆ predsjednik Gradskog vijeća 628 124
JOSIP BACAN savjetnik za promet 628 147
SANDA BAN stručna suradnica za kadrovske poslove 628 121
BISERKA BARIĆ referentica za poslove socijalne skrbi i udruga civilnog društva 628 253
ADRIANA BARŠIĆ viša stručna suradnica za lokalnu riznicu 628 220
FRANJO BASTIJANČIĆ referent - komunalni i prometni redar 628 222
ZRINKA BELAVIĆ viša savjetnica za pravne poslove  628 256
TIHANA BELAVIĆ OSTROGONAC savjetica za javnu nabavu 628 206
SANJA BELOBABA viši stručni suradnik za EU 628 142
BISERKA BELJAN referentica razreza i naplate gradskih prihoda 628 132
KRISTINA BENKO viša stručna suradnica za gradnju i energetsku učinkovitost 628 128
IVANKA BREZOVIĆ voditeljica Odsjeka za turizam i manifestacije 628 113
MARIJA BOSANAC savjetnica za imovinsko pravne poslove 628 167
BISERKA BOŽIĆ viši stručni suradnik za naplatu gradskih prihoda 628 256
OLIVER BUDIMIR voditelj Odsjeka redarstva 628 222
KAROLINA BURIĆ voditeljica Odsjeka za naplatu prihoda  628 211
ANITA BUSIJA viši stručni suradnik za pravne poslove 628 117
ZORAN CETINJANIN stručni suradnik za informatičke poslove 628 221
MARTINA CINDRIĆ viša stručna suradnica za razrez prihoda 628 183
GABRIJELA CRNJAC savjetnica za predškolski odgoj i školstvo
628 180
BISERKA CUKINA - TROPČIĆ savjetnica za turizam  628 159
VESNA CVIJAK savjetnica za javnu nabavu za tehnička pitanja 628 244
ELVIRA CVITAK viša stručna suradnica za geodetske poslove 628 129
DARIO ČAVLOVIĆ viši stručni suradnik za civilnu zaštitu i vatrogastvo 628 254
BISERKA ČEPURKOVSKI referentica za računovodstvo i likvidaturu 628 165
IVANA ČOP viša stručna suradnica za socijalnu skrb 628 198
ALEN ČUJKO referent komunalni i prometni redar 628 222
DANIJELA DRUŽAK RADE viši savjetnik za pravne i kadrovske poslove 628 171
ANDRIJANA FIŠIĆ referentica za razrez prihoda 628 188
SAŠA FOSCHIO viši stručni suradnik za naplatu gradskih prihoda 628 258
SLAĐANA FUMIĆ voditeljica Odsjeka za imovinsko pravne poslove 628 139
TOMISLAV FUNDURULIĆ Voditelj odsjeka za civilnu zaštitu, mjesnu samoupravu i vatrogastvo    628 245
MARINA GOLUBIĆ viši savjetnik za pravne i kadrovske poslove 628 130
IRENA GRČIĆ pročelnica Službe za javnu nabavu  628 123
MARINA GRČIĆ viša savjetnica za EU fondove 628 149
DARIO GREB pročelnik za komunalno gospodarstvo 628 158
ANTONIJA GREGOR - FUDURIĆ viši referent za poslove Ureda gradonačelnika   628 100
ELVIRA GRGINČIĆ viša referentica, komunalni i prometni redar 628 222
VALENTINA GRUBEŠIĆ stručni suradnik za upravljanje javnim površinama  628 140
SANDRA HALOVANIĆ viša stručna suradnica za pravne poslove 628 117
LJERKA HORVAT viša savjetnica za pravne poslove 628 166
MARICA HORVATIĆ viša referentica za vođenje postupaka i rješavanje o nezakonito izgrađenim zgradama 628 213
ANA HRANILOVIĆ TRUBIĆ pročelnica UO za gradnju i zaštitu okoliša 628 231
MARINO IVASIĆ voditelj Odsjeka za promet 628 147
BISERKA IVKA referentica za računovodstvo i likvidaturu 628 165
SANDRA IVŠIĆ administrativna tajnica  628 109
NATAŠA JAKIĆ referentica za administrativne i pomoćne poslove 628 238
STELA JELKOVAC administrativna tajnica 628 122
BOŽICA JEREČIĆ referentica plaća i blagajnik 628 161
NIKOLINA JOVIĆ viša stručna suradnica za komunalni doprinos i legalizaciju 628 186
DANIEL JURIČIĆ     savjetnik za europske fondove 628 144
SANDRA JURKOVIĆ viši stručni suradnik za pravne poslove  
VLATKA JUSTAMENT administrativna tajnica 628 119
IRENA KAJFEŠ-PAVLOVIĆ voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 628 227
JADRANKA KIHALIĆ viša stručna suradnica za provedbu dokumenata prostornog uređenja  628 249
NEVENKA KNAPIĆ administrativna tajnica - knjigovođa  628 125
SNJEŽANA KNEŽEVIĆ savjetnica za upravljanje imovinom  628 234
JADRANKA KOLAR referentica za javnu nabavu  628 261
GORDANA KOPRIVNJAK savjetnica za prostorno planiranje 628 114
VLATKO KOVAČIĆ viši savjetnik za pravne poslove i poslove gradonačelnika 628 105
RENATA KUČAN voditeljica Odsjeka za kulturu, odgoj i obrazovanje, udruge, sport i socijalnu skrb 628 257
DIJANA KUJINEK pročelnica Ureda gradonačelnika 628 104
INES LETICA ŽAJA voditeljica Odsjeka za pravne, opće i kadrovske poslove 628 207
RENATA LEMIĆ   referentica - komunalni, prometni i poljoprivredni redar 628 222
ĐURĐICA LIŠNJIĆ viša stručna suradnica za promet i održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnje 628 260
MIRJANA LUIĆ administrativna tajnica 628 181
SANDRA LUKAČIĆ stručna suradnica za razrez prihoda 628 183
LIDIJA LJUBIĆ viša referentica - glavni knjigovođa 628 175
ŽELJKA MALEŠ savjetnica za poljoprivredu i ruralni razvoj 628 172
LIDIJA MALOVIĆ pročelnica UO za proračun i financije 628 127
HRVOJE MAMIĆ viši stručni suradnik za EU fondove 628 197
MIRJANA MARČAC viša stručna suradnica za naplatu gradskih prihoda 628 256
JASMINKA MASLEK pročelnica Službe za unutarnju reviziju 628 163
IVANA MATAN viša stručna suradnica za socijalnu skrb 628 180
DIANA MATIČIĆ referentica za razrez prihoda 628 237
HELENA MATIJAŠIĆ viši stručni suradnik za EU fondove  628 197
IVA MATIJEVIĆ viša stručna suradnica za lokalnu riznicu 628 220
KRISTINA METULJ viša savjetnica za gradnju i energetsku učinkovitost 628 218
MIRNA MILEUSNIĆ referent za poslove Gradskog vijeća 628 154
STJEPAN MREŽAR pomoćnik pročelnika Ureda gradonačelnika 628 126
MARIO NOVOSEL savjetnik za informatičke poslove i računalne sustave 628 221
IVANA OFNER viša savjetnica za provedbu ITU mehanizma  628 290
RAHELA OFNER viši stručni suradnik za javnu nabavu 628 206
NIKOLINA PAHANIĆ LUGAR viša stručna suradnica za planiranje i praćenje proračuna proračunskih korisnika 628 200
ŽELJKO PAKŠEC viši stručni suradnik za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom 628 116
MARINA PAVIĆ ČRNE viši stručni suradnik za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom 628 184
MARIO PAVLAČIĆ stručni suradnik za upravljanje imovinom 628 146
DANIELA PERIS pročelnica UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam 628 252
DIJANA PIBERNIK voditeljica Odsjeka za gradnju i energetsku učinkovitost 628 219
MARIJA PILČIK savjetnica za zaštitu okoliša 628 166
HERMINA PLEMIĆ viši savjetnik za provedbu dokumenata  prostornog uređenja  628 217
BRIGITE POŽAR viša stručna suradnica za planiranje i praćenje proračunskih korisnika  
SARA POŽAR savjetnica za komunalno i prometno i poljoprivredno redarstvo 628 222
BLAŽENKA PRESEČAN savjetnica za socijalnu skrb 628 255
MIRELA PRESEČAN viša stručna suradnica za planiranje i praćenje proračuna 628 164
DAVORKA RADOVIĆ viša stručna suradnica za provođenje manifestacija 628 153
VALENTINA RIBAR viši stručni suradnik za upravljanje imovinom 628 184
PETRA RIBAR viši stručni suradnik za mjesnu samoupravu 628 154
VESNA RIBAR pročelnica UO za prostorno uređenje i poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja 628 238
DRAŽENKA SILA - LJUBENKO pročelnica UO za društvene djelatnosti 628 112
BORIS SIMIĆ  viši stručni suradnik za provedbu dokumenata prostornog uređenja 628 248
DOMAGOJ SMOJVER referent za administrativne poslove 628 205
MARICA SLAĆANIN PIPIĆ voditeljica Odsjeka za proračun, računovodstvo i riznicu 628 162
EVA SOBOTNIK PAVAN viši savjetnik za međugradsku suradnju 628 135
MARIO STEPAN stručni suradnik za gradnju 628 196
LUKA STEPIĆ referent za informatičke poslove  
VERONIKA STEPIĆ PLEŠ referentica za razrez prihoda 628 151
SLAVICA STOJANOV referentica za poslove pisarnice i arhive 628 137
MARTINA STOJKIĆ  savjetnica za provedbu ITU mehanizma 628 290
ŽELJKO ŠAFAR referent za mjesnu samoupravu 628 215
ANA ŠEGAVIĆ referent razreza i naplate gradskih prihoda 628 178
IRENA ŠEGAVIĆ ČULIG voditeljica Odjela za kulturu, tehničku kulturu, sport i mlade 628 138
VIKTOR ŠEGRT savjetnik za strategije i razvojne dokumente 628 149
DALIBOR ŠESTAK stručni suradnik za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu 628 179
KRUNO ŠOBOT voditelj Odsjeka za razrez prihoda 628 157
GORDANA TANDARIĆ savjetnica za provedbu dokumenata prostornog uređenja 628 246
NIVES TARIBA stručna suradnica za provedbu dokumenata prostornog uređenja  628 251
IRENA TERZIĆ savjetnica za komunalno,prometno i poljoprivredno redarstvo 628 222
MARIJANA TOMIČIĆ pročelnica UO za razvoj grada i EU fondove 628 242
ANITA TRBUŠČIĆ pročelnica Službe za ITU mehanizam (ITU PT)  628 229
DARIA TRIVANOVIĆ savjetnica za imovinsko pravne poslove 628 171
BARBARA TRUPKOVIĆ MILINOVIĆ savjetnik za gradnju 628 173
KRISTINA UĐBINAC savjetnica za naplatu gradskih prihoda 628 156
VESNA VINOVRŠKI viša stručna suradnica za poduzetništvo i obrtništvo 628 243
ROBERT VODOPIĆ voditelj Odsjeka za Pametni grad 628 176
MARTINA VOJAK viša stručna suradnica za naplatu gradskih prihoda 628 178
TOMISLAV VRANE stručni suradnik za promet i održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnje 628 160
INDIRA VRANJEŠ stručna suradnica za najam gradskih stanova 628 152
ANDREA VRBANEK viša savjetnica za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam 628 120
VESNA VUČKOVIĆ viša stručna suradnica za komunalni doprinos i legalizaciju 628 240
DUBRAVKA VUGLEŠIĆ voditeljica pisarnice 628 210
MARIN ZLATARIĆ viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo 628 160
LJILJANA ZOROJA savjetnica za pristup informacijama i javnost rada 628 230
NENA ŽIVKOVIĆ administrativni tajnik  628 225
ANA ŽUPANČIĆ ŽUNAC viša stručna suradnica za poslove Ureda gradonačelnika 628 193
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana