Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije uz državne potpore

27.01.2022.
Savjetovanje je završeno.
Grad Karlovac, kao nositelj projekta (NP), pokrenuo je Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije uz državne potpore unutar Okvirnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP, NN 68/2016). Projektom se planira implementacija suvremene nepokretne pristupne elektroničke komunikacijske mreže koja će osigurati infrastrukturne preduvjete za održivi dugoročni društveni i gospodarski razvitak Grada Karlovca. Planirano je da se sufinanciranje projekta osigura bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana