Program zaštite zraka Grada Karlovca za razdoblje od 2021. do 2024. godine i Izvješće o izvršenju Programa 2017. - 2020.

11.08.2021.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću traje do 13. 9. 2021.
Zakonom o zaštiti zraka (Narodne novine br. 127/19) propisano je donošenje programa zaštite zraka od strane predstavničkog tijela, a prije donošenja programa propisana je obveza javnog objavljivanja programa radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Program zaštite zraka donosi se za razdoblje od četiri godine i sadrži poglavlja o ocjeni stanja kvalitete zraka, mjere koje se poduzimaju radi zaštite i poboljšanja kvalitete zraka (prioritetne mjere u području zaštite zraka, preventivne mjere za očuvanje kvalitete zraka, mjere za smanjivanje emisija iz prometa i dr.), obveznike provedbe mjera kao i procjenu financijskih sredstava i rokove izvršavanja mjera. Mjere koje se poduzimaju radi zaštite i poboljšanja kvalitete zraka ne smiju ugroziti ostale sastavnice okoliša, kvalitetu življenja sadašnjih i budućih naraštaja.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana