Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na području Grada Karlovca

12.07.2021.
Savjetovanje je završeno.
Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke donosi se na temelju članka 6. i članka 10. Zakona o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13 , 153/13, 41/16 i 114/18). Zakonom o zaštiti od buke uređuju se mjere u cilju izbjegavanja, sprječavanja ili smanjivanja štetnih učinaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u okolišu uključujući i smetanje bukom.
U članku 10. Zakona o zaštiti od buke određeno je se da radi zadovoljavanja potreba za održavanjem javnih skupova i organiziranja razonode, zabavnih i sportskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom ili u zatvorenom prostoru za stanovništvo i goste, kada postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke, jedinice lokalne samouprave odlukom predstavničkog tijela određuju ulice, dijelove ulica i naselja, trgove i druge lokacije u kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke. Istom odlukom određuju se i putevi za dolaženje i odlaženje sudionika navedenih događanja.
Zakonom o zaštiti od buke određeno je da se utvrđuju mjere u cilju izbjegavanja, sprječavanja ili smanjivanja štetnih učinaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u okolišu, uključujući i smetanje bukom. Buka štetna za zdravlje ljudi jest svaki zvuk koji prekoračuje propisane najviše dopuštene razine s obzirom na vrstu izvora buke, mjesto i vrijeme nastanka.
Temeljem čl. 16. Zakona o zaštiti od buke, nadzor nad provedbom ove odluke provodi komunalno redarstvo.
Osnovni cilj savjetovanja je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u svezi rješenja predloženih u Nacrtu prijedloga Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana