Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u vlasništvu Grada Karlovca

04.02.2021.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je završeno.
Ovom Odlukom uređuje se zasnivanje i prestanak zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca, međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika, uvjeti i postupak natječaja za zakup, te ostala pitanja u svezi davanja u zakup gradskog poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana