Strategija upravljanja imovinom Grada Karlovca za razdoblje 2021. – 2027. godine

05.01.2021.
Savjetovanje s javnošću traje do 4. 2. 2021. godine
Strategija upravljanja imovinom Grada Karlovca za razdoblje 2021. – 2027. godine je obvezujući dokument u funkciji učinkovitog, djelotvornog i transparentnog upravljanja imovinom u vlasništvu ili raspolaganju Grada Karlovca. Državni ured za reviziju je dao preporuku Gradu Karlovcu da donese novu strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom. Strategija se donosi na razdoblje od sedam godina i spada u srednjoročne dokumente. Sam dokument sadrži ciljeve, mjere, vizije i smjernice za osiguranje učinkovitog, djelotvornog i transparentnog upravljanja imovinom Grada Karlovca. Grad Karlovac je u ožujku 2007. godine, među prvima u Republici Hrvatskoj, donio Strateški plan upravljanja imovinom Grada Karlovca. Zbog proteka vremena, izmjena zakonskih propisa, preporuka DUR-a ukazala se potreba donošenja nove Strategije upravljanja imovinom Grada Karlovca. Kako bi se razvio učinkovit i strateški orijentiran pristup upravljanju imovinom koji predstavlja kvalitetnu podlogu za donošenje informiranih političkih odluka, potrebno je prioritetno identificirati radnje i procese koji prethode, odnosno koji predstavljaju nužne preduvjete ostvarivanja takvog pristupa. S tim u vezi valja dodati, s obzirom na slojevitost, multidisciplinarnost i kronološki redoslijed provođenja operativnih zadataka u navedenom smislu, kako se ovom Strategijom ne daje analitički prikaz potraživanja Grada, nastalih s osnova korištenja gradske imovine, bez obzira je li riječ o javnim površinama, stanovima ili poslovnim prostorima. Isto se odnosi i na evidentiranje sveukupne imovine Grada Karlovca jer se predmet ove Strategije odnosi na implementaciju strateškog pristupa i definiranja procesa koji prethode stvaranju upotrebljive i strukturirane evidencije nekretnina, a potom i sustavnom evidentiranju svih poslovnih događaja u vezi iste. Navedeno je potrebno definirati te potom implementirati u poslovanje svih nadležnih upravnih tijela i pravnih osoba kojima je Grad Karlovac osnivač, a sve s ciljem postizanja optimalnog zadovoljenja svih javnih potreba u nadležnosti Grada kao primarnog cilja, ali i postizanja racionalizacije u poslovanju kroz rasterećenje od suvišne i neupotrebljive pa do maksimalnog iskorištavanja financijski potentne gradske imovine.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana