e-Usluge

Zbog sigurnosti prolaznika bit će uklonjena suha stabla bagrema kraj Korane – Do kraja godine u gradu će biti posađeno 191 novo, dio njih uz rijeke

Suha i stara stabla bagrema na lijevoj obali Korane, nedaleko “Pauna”, bit će uklonjena jer predstavljaju potencijalnu opasnost za sigurnost prolaznika Početak radova bit će sutra, a sve bi trebalo biti završeno u tri dana.

Stabala je devet, nalaze se na javnom vodnom dobru, sasušila su se i razlozi za njihovo uklanjanje su sigurnosni. Nositelj radova su Hrvatske vode, koje su ishodile Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

No, među 191 novim stablom koje će biti posađeno do kraja godine u Karlovcu, dio je onih koji će biti zasađeni uz neku od karlovačkih rijeka.

Gradu će, podsjetimo, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s više od 131.000 eura, sufinancirati sadnju 191 stabla i 120 sadnica grmlja. Planirana je sadnja tri nova drvoreda sa 67 stabala, dok će ostala stabla biti posađena uz Koranu i Kupu i popunjeni postojeći drvoredi. Različitih su vrsta: stabla graba, sofore, katalpe, hrasta kitnjaka, kestena, jele…