e-Usluge

Karlovac i dalje ponosni „Grad za mlade“ – Dobio certifikat za razdoblje do 2027.

Grad Karlovac i dalje ponosno nosi titulu „Grad za mlade“: nakon što je bio nositelj ovog certifikata od 2021-2024., uspješno ga je recertificirao i za razdoblje 2024-2027.

To znači da je ispunio sve tražene uvjete iz poziva za dodjelu certifikata koji raspisuje Udruga gradova RH i postao jedan od šest gradova u Hrvatskoj koji su taj certifikat sada dobili.
Prijavljeno ih je bilo 18. Svaki grad koji se prijavljuje za dodjelu certifikata treba imati ispunjene uvjete: osnovan savjet mladih ili drugi institucionalni oblik zastupanja/predstavljanja mladih u procesima donošenja odluka, usvojenu Europsku povelju o lokalnom radu s mladima te Odluku gradonačelnika kojom je imenovan koordinator koji prijavljuje grad za stjecanje certifikata.  Ovisno o broju stanovnika grada utvrđen je postotak ispunjenih kriterija za dobivanje certifikata, a za gradove iznad 35 tisuća stanovnika, gdje je i Karlovac, minimalno ukupno 80% dosegnutih standarda kvalitete lokalnih politika za mlade.

Postupak certificiranja provodi se kroz evaluaciju standarda kvaliteta lokalnih politika u 8 područja unutar kojih su zadani kriteriji definirani na temelju analize postojećih modela certificiranja u Europi. participacija; demografski poticaji i mjere; zapošljavanje i stanovanje; mobilnost; zdravlje i spor; rad s mladima i kultura; obrazovanje i informiranje.

Na temelju stručne procjene dostavljene prijave i dokumentacije kojom se dokazuje svaki kriterij u svrhu dobivanja certifikata, Grad Karlovac ostvario je 90,12% standarda kvalitete lokalne politike za mlade te zadovoljio i minimalno 50% kriterija u svakom tematskom području, čime su ostvareni svi potrebni uvjeti za dobivanje certifikata Grad za mlade.

Grad Karlovac niz godina kroz različite aktivnosti, projekte i programe nastoji poboljšati uvjete i kvalitetu života mladih u gradu. Grad iza sebe ima šest saziva Savjeta mladih, tri Gradska programa za mlade, 16 godina rada Centra za mlade, a po modelu javno-civilnog partnerstva udrugama na upravljanje daje gradske prostore koji su namijenjeni mladima.

Financiranjem kroz natječaje podupire projekte udruga mladih i za mlade, često je partner udrugama na njihovim projektima, sufinancira inicijative mladih i mobilnosti mladih u svrhu učenja. Kontinuiranim ulaganjem u infrastrukturu dogradnjom i izgradnjom vrtića i škola, ali i stvaranjem boljih uvjeta u području predškolskog odgoja i obrazovanja, te obrazovanja učenika u osnovnim i srednjim školama, nastoji osigurati i podizanje kvalitete uvjeta života studenata (dodjela stipendija, sufinanciranje javnog prijevoza). Financiranjem javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi osiguravaju se raznovrsni sadržaji namijenjeni mladima u gradu, te u ustanovama kojima je Grad osnivač.

Potiče se poduzetništvo mladih, podupire pripravništvo i rad preko student servisa, kao i programi usmjereni na razvoj kompetencija mladih za tržište rada. Kroz suradnju s udrugama za mlade i Savjetom mladih, međusobnim informiranjem i strukturiranim dijalogom između mladih i donositelja odluka pristupa se izradi programa namijenjenog mladima kako bi se odgovorilo na stvarne potrebe i probleme mladih u lokalnoj zajednici te djelovalo na stvaranje boljih uvjeta i podizanje kvalitete života mladih, a uključivanjem mladih u procese izrade lokalne politike za mlade ojačat će se njihov položaj kako bi aktivno doprinosili pozitivnim društvenim promjenama.