e-Usluge

Karlovac potiče energetske zajednice u višestambenim zgradama i sufinancira izgradnju sunčane elektrane – Objavljen javni natječaj, traži se zgrada koja će biti prva takva u Hrvatskoj

Prva višestambena zgrada u Hrvatskoj koja sunčanom elektranom proizvodi električnu energiju za svoje potrebe, bude li sve po planu, bit će jedna od karlovačkih!

Grad je, naime, objavio javni natječaj za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije – za pilot projekt postavljanja sunčane elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u višestambenoj zgradi i to kroz osnivanje energetske zajednice.

Pilot projekti energetskih zajednica zaživjet će u Karlovcu, Zaboku i Samoboru zahvaljujući europskom projektu Shares i Regionalnoj energetsko-klimatskoj agenciji Sjeverozapadne Hrvatske, ali samo Karlovac planira solarnu elektranu na višestambenoj zgradi. Njoj će sufinancirati provedbu projekta s maksimalno 5.000 eura, odnosno, do 50 posto investicije. Osim financijske pomoći kroz subvenciju izgradnje sunčane elektrane, pružit će i stručnu pomoć u pripremi tehničke dokumentacije za izgradnju sunčane elektrane (idejno rješenje, glavni projekt…) te ostalu stručnu pomoć potrebnu za uspostavu Zajednice potrošača vlastite obnovljive energije u višestambenoj zgradi. Tu zajednicu čine članovi suvlasničke zajednice.

Uvjeti koje zgrade zainteresirane za ovu subvenciju moraju ispuniti, kao i potrebna dokumentacija, te ostale pojedinosti dostupni su na www.arhiva.karlovac.hr. Natječaj je otvoren do 17. prosinca.