e-Usluge

Štete od poplave Karlovčani mogu prijaviti do 9. lipnja – Obrasci u Gradskoj upravi i na web stranici

Nakon što je jučer Karlovačka županija proglasila prirodnu nepogodu – poplavu za Karlovac, njegovi stanovnici, kojima je imovina stradala u poplavi,  imaju rok od 8 dana da prijave štete.

Do 9. lipnja građani  i pravne osobe mogu prijaviti nastalu štetu i to isključivo putem PN obrasca, koji mogu preuzeti na porti Gradske uprave, u Banjavčićevoj 8 ili skinuti s web stranice Grada. Popunjeni obrazac predaju također u Banjavčićevoj 9 ili mailom na: pisarnica@arhiva.karlovac.hr.

Nakon toga, stručni timovi  će izaći na teren i izvršiti procjenu štete koju su prijavili građani i pravne osobe. Svi podnositelji PN obrasca bit će prethodno kontaktirani radi dogovora o terminu obilaska prijavljene štete. Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta obradit će i procijeniti štete na temelju dostavljenih obrazaca, a prve procjene štete bit će unesene u Registar šteta u roku od 15 dana od proglašenja prirodne nepogode.

Konačna procjena šteta od poplave bit će prijavljena Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta  putem Registra šteta  u roku od 50 dana od proglašenja prirodne nepogode.

Državno povjerenstvo za procjenu šteta utvrdit će  iznos pomoći za pojedinu vrstu štete, odnosno postotak isplate novčanih sredstava u odnosu na konačan iznos potvrđene štete na imovini oštećenika.

Po trenutno dostupnim podacima na području Karlovca je oštećeno 235 stambenih objekata, a 565 gospodarskih, te 4 javna, 4 sportska i jedan sakralni objekt, kao i 71 cesta, te 14 klizišta, utonuća i mostova, 8 poslovnih subjekata, te gotovo 5.000 hektara poljoprivrednih površina.

Preliminarne procjene govore o šteti od oko 10,460.000 eura, no tek će konačna procjena šteta pokazati stvarno stanje.

Za dodatne informacije o prijavi šteta od prirodne nepogode –  poplave,  Karlovčani se mogu obratiti na broj mobitela 099 528 4728 ili e-mail adresu: stozer.cz@arhiva.karlovac.hr.

Također, sve informacije mogu dobiti i od povjerenika Civilne zaštite i predsjednika Vijeća mjesnih odbora, odnosno, gradske četvrti.