e-Usluge

Karlovačkim obrtnicima i malim poduzetnicima na raspolaganju 133.000 eura – Javni poziv za dodjelu potpora od danas otvoren

– Zadržali smo sve dosadašnje mjere, izuzev one za subvenciju kamata jer prošle godine za nju nije bilo interesa, te uveli novu za sufinanciranje troškova energenata pa su obrtnicima, mikro i malim poduzetnicima na raspolaganju potpore za jačanje konkurentnosti poduzetnika, za sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora i za sufinanciranje troškova energenata. Javni poziv otvoren je od danas do 30. studenog, odnosno, do utroška sredstava, a zahtjevi se podnose online i rješavaju redoslijedom prispjeća, kazala je Daniela Peris, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, govoreći o ovogodišnjim mjerama potpore subjektima malog gospodarstva.

Javni poziv za dodjelu potpora otvoren je od danas do 30. studenog, odnosno, do utroška planiranih sredstava, 133.000 eura. Maksimalni iznos svih potpora koje jedan poduzetnik može dobiti je do 6.637 eura, a najveći intenzitet potpore u iznosu od 80 posto ukupno prihvatljivih troškova za potpore za mlade poduzetnike početnike i poduzetnike unutar Zvijezde. Najmanji iznos koji poduzetnik može ostvariti po pojedinoj mjeri 1.328 eura za zakup poslovnog prostora, a najveći 3.318 eura za jačanje konkurentnosti.

Ove godine obrtnici koji svoju djelatnost obavljaju unutar stare gradske jezgre Zvijezde ne moraju imati prebivalište u Karlovcu zbog otežanog poslovanja uzrokovanog radovima.
– Napravili smo iskorak da im pomognemo ponajprije kroz potpore koje možemo dati i vjerujem da će im one pomoći, a kroz godinu, godinu i pol, biti situacija da mogu neometano poslovati. Sve mjere potpora usklađujemo u komunikaciji s Udruženjem obrtnika i Obrtničkom komorom da bi bile korisne i oslikavale potrebe obrtnika i malih poduzetnika, a unatrag nekoliko godina ta komunikacija daje rezultate i kod njihovog poslovanja. Nije Karlovac izoliran na sve ono što utječe na poslovanje obrtnika i poduzetnika i činjenica je da definitivno imamo situaciju da je više radnih mjesta koja se nude, nego ljudi koji traže određena radna mjesta, rekao je gradonačelnik Damir Mandić i dodao da vjeruje da će, kao i prethodnih godina, biti interesa za dodjelu potpora.

Prošle godine pristigla su 124 zahtjeva, a odobreno 119. Dodjeljene su potpore u vrijednosti od 1,079.527 kuna, najviše za jačanje konkurentnosti i sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora, te za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika, a korištene su i potpore za edukaciju, za digitalizaciju poslovanja, za sudjelovanje na sajmovima i izložbama, kao i za sufinanciranje troškova vezanih uz Covid-19. Kontrole utrošenih sredstava, kao i prijašnjih godina, pokazale su da su sva utrošena namjenski.

JAVNI POZIV