e-Usluge

Mobilna aplikacija Pametno odloži, #BoljiKarlovac složi

U OŠ Grabrik i OŠ Mahično predstavljena je web stranica i mobilna aplikacija u sklopu projekta „Pametno odloži, #BoljiKarlovac složi“, a predstavljanju digitalne platforme prisustvovao je i gradonačelnik grada Karlovca Damir Mandić sa suradnicima. Na web stranici i mobilnoj aplikaciji mogu se pronaći sve informacije i zanimljivosti o učinkovitom gospodarenju otpadom, a građani mogu postavljati pitanja, prijavljivati komunalne probleme, pohvaliti se svojim odgovornim ponašanjem prema okolišu te time utjecati na druge da čine isto. Podsjetimo kako se ovim projektom provodi niz izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na naša odlagališta. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ovim putem pozivamo građane da preuzmu aplikaciju putem App Store-a ili Google Play-a.