e-Usluge

OBAVIJEST poslovnim partnerima Grada Karlovca

Donošenjem Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN94/18), obveznici javne nabave su s 1. 12. 2018. godine obvezni zaprimati račune u strukturiranom elektroničkom obliku usklađene s EU Normom. Zakon se primjenjuje na elektroničke račune koji su izdani temeljem ugovora o javnoj nabavi te na elektroničke račune koji su izdani temeljem ugovora proizašlih iz postupka nabave robe i usluga te provedenih projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna. Sukladno tome, Grad Karlovac, OIB:25654647153 kao obveznik javne nabave će sve elektroničke račune zaprimati putem centralnog sustava FINA-e e-Račun za državu počevši od 1. 12. 2018. godine. Istovremeno u mogućnosti smo zaprimati i račune na papirnatom mediju. Skrećemo pozornost da račun poslan mailom u pdf formatu nema status elektroničkog računa, pa takve ulazne račune Grad Karlovac neće zaprimati.
Od 1. 7. 2019. godine Grad Karlovac će kao obveznik javne nabava sve elektroničke račune zaprimati isključivo putem centralnog sustava FINA-e e-Račun.
Dostavljanje elektroničkih računa, moguće je i putem ostalih davatelje usluge, ali pod uvjetom da su povezani sa centralnim sustavom FINA-e.
Sve potrebne informacije o načinima dostave strukturiranih elektroničkih računa usklađenih s EU Normom prema centralnom sustavu Fine e-Račun za državu, možete pronaći na Fininim web stranicama www.fina.hr u rubrici e-Račun u javnoj nabavi.